Artikel

EVA bag TALIS 2013: Få de 12 hovedresultater

10-02-2014
Artikel Grundskole

Danske lærere og ledere vurderer deres undervisningsmiljø som positivt, og de samarbejder mere med hinanden end i andre lande. Men de har også en svagere evalueringskultur end lærere og ledere i sammenligningslandene, viser TALIS 2013.

Danske lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne oplever overordnet deres undervisningsmiljø som lige så positivt eller mere positivt som lærere i andre lande. Til gengæld ligger Danmark bagefter andre lande, når det handler om at have en evaluerings- og feedbackkultur som basis for skoleudvikling.

Det viser TALIS 2013, som EVA har gennemført for Undervisningsministeriet.

Hovedresultaterne

I TALIS 2013 indgår 34 lande, inklusive Danmark, og undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer til henholdsvis lærere og ledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

TALIS 2013 har følgende 12 hovedresultater:

 1. Danske lærere samarbejder i mindre grad om at sikre fælles standarder for evaluering og bedømmelse af elevers faglige udvikling og drøfter sjældnere konkrete elevers læring end lærere i de fleste sammenligningslande.
 2. Evaluering af elever er kendetegnet ved at være mere uformel i forhold til i særligt de asiatiske lande.
 3. Omkring en fjerdedel af grundskole- og ungdomsuddannelseslærerne har ikke modtaget feedback på baggrund af de feedbackmetoder, der er blevet spurgt ind til i TALIS.
 4. Lidt under halvdelen af grundskolelærerne og tre fjerdedele af ungdomsuddannelseslærerne får ikke feedback på baggrund af testresultater.
 5. Mange lærere mener ikke, at den feedback, de modtager, er baseret på en grundig vurdering af deres undervisning, eller at skolelederen har effektive metoder til at evaluere, hvordan lærerne underviser.
 6. Knap hver tredje lærer mener ikke, at lærerevaluering og feedback har væsentlig indflydelse på undervisningen.
 7. Lærere får oftest feedback fra andre lærere og lidt sjældnere fra skoleledelsen.
 8. De danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere angiver i mindre grad end lederne i flere sammenligningslande, at de anvender elevernes faglige resultater og evalueringsresultater i udviklingen af strategier og mål for skolen.
 9. Det er meget forskelligt, hvor ofte danske grundskole- og ungdomsuddannelsesledere bliver evalueret og/eller modtager feedback. Omkring en tredjedel af grundskolelederne og en fjerdedel af ungdomsskolelederne bliver evalueret og/eller modtager feedback mindre end en gang om året.
 10. Lærere og ledere på både grundskoler og ungdomsuddannelser er generelt tilfredse med deres arbejde og deres egen indsats på skolen.
 11. Danske grundskolelærere oplever i mindre grad end de lande, som EVA har sammenlignet med, at der er problemer med støj i undervisningen.
 12. Der er generelt en høj grad af samarbejde blandt danske lærere – særligt på grundskoler og erhvervsuddannelser. Samarbejdet er kendetegnet ved koordinerings- og udvekslingsopgaver, fx via teammøder og samarbejde om undervisningen.

Fakta om TALIS

 • TALIS er OECD’s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen. 34 lande deltager i TALIS 2013, deriblandt Danmark Norge, Sverige, Finland og Island.
 • TALIS 2013 omfatter lærere og ledere i hele grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • Resultaterne bygger på lærernes og ledernes egne vurderinger og holdninger til undersøgelsens temaer.
 • I Danmark har 5251 lærere og 350 ledere fra grundskoler og ungdomsuddannelser deltaget.
 • Data er indsamlet februar-marts 2013.
 • Der bliver stillet de samme spørgsmål i alle deltagerlande. Hvert land kan dog vælge at tilføje et begrænset antal spørgsmål.
 • TALIS blev gennemført første gang i 2008.

Relateret indhold

En del af:

Talis

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole