Talis

TALIS er en forkortelse for Teaching And Learning International Survey og er OECD’s internationale undersøgelse af undervisningspraksis på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet. Mere end 40 andre OECD-lande deltager i undersøgelsen, som skal imødekomme et både internationalt og nationalt behov for viden om, hvordan grundlaget for god undervisning sikres. Danmark deltog også i TALIS i 2008 og 2013.

Artikel

Talis 2018

På vegne af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, gennemfører EVA sammen med Danmarks Statistik TALIS 2018 – OECD’s lærer- og skolelederundersøgelse.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om Talis

Alle udgivelser om Talis