Artikel

Trods gode erfaringer fra indskolingen er der sjældent pædagoger i udskolingen

15-05-2017
Artikel Grundskole

3 ud af 4 dansk- og matematiklærere oplever, at samarbejdet med en pædagog om undervisningen har fremmet elevernes trivsel, og at de får konstruktiv sparring fra pædagogen. Men samarbejdet sker primært i indskolingen og kun sjældent udskolingen. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

91 % af de adspurgte pædagoger ser i høj eller nogen grad positivt på ideen om, at de skal samarbejde med lærerne om undervisningen, og 75% af dansk- og matematiklærerne oplever, at samarbejdet med pædagogerne har fremmet elevernes trivsel og medvirket til at skabe et bedre læringsmiljø. Det viser EVA's nye undersøgelse, som ser nærmere på lærer- og pædagogsamarbejdet i skolen.

Samtidig viser undersøgelsen, at næsten halvdelen (47%) af de adspurgte pædagoger er udelukkende tilknyttet indskolingen, og kun 4 % arbejder i udskolingen. Det resultat undrer chef for grundskole hos EVA, Lise Tingleff Nielsen:

”Undersøgelsen viser, at der er gevinster ved at lærere og pædagoger samarbejder om undervisningen - især i forhold til at skabe et bedre læringsmiljø og øge elevernes trivsel. Og netop derfor er det ærgerligt, at samarbejdet ikke også sker i udskolingen, hvor arbejdet med elevernes trivsel også fylder en del. Ofte er trivselsrelaterede udfordringer med ældre elever tungere og kræver mere kontinuerlig opmærksomhed”, forklarer Lise Tingleff Nielsen

Mulige forklaringer på pædagogernes fravær i udskolingen

Der kan i følge Lise Tingleff Nielsen være flere mulige forklaringer på, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger er stort set ikke foregår i udskolingen:

”En nærlæggende forklaring er, at pædagogerne typisk også har timer i SFO og klub, og derfor er det mere oplagt at de er tilknyttet indskoling og mellemtrin. Set i det lys er resultatet ikke overraskende, men ser man på den faglighed og de kompetencer, som samarbejdet med pædagogerne bidrager med, så er der uden tvivl et uudnyttet potentiale i forhold til et mere omfattende samarbejde i udskolingen om netop elevernes trivsel”, siger Lise Tingleff Nielsen.

Om datagrundlaget

Undersøgelsens datagrundlag består af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, der underviser i dansk eller matematik i 1. til 9. klasse, gennemført af Danmarks Statistik på vegne af EVA samt pædagogbesvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og andet pædagogisk personale tilknyttet 0., 2., 4., 6., 8. og 9. klasse, der blev gennemført som et led i Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram i 2016, og interview med ledelse, lærere, pædagoger og elever på seks skoler, der er udvalgt som cases på velfungerende samarbejder mellem lærere og pædagoger.

Relateret indhold