Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

29-06-2017

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger er udvidet på folkeskolerne. Med folkeskolereformens ikrafttræden kan pædagoger fx varetage fagopdelt undervisning i indskolingen, medvirke i fagopdelt undervisning på alle klassetrin, og de kan stå for den understøttende undervisning. EVA har undersøgt, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan det kan justeres og udvikles.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: 978-87-7182-022-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole