Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger

29-06-2017

Hvilke 5 kendetegn har litteraturen på et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger om undervisningen i grundskolen? Og hvilke forhold er afgørende for, at samarbejdet kan etableres og udvikles, så det styrker elevers læring, udvikling og trivsel? EVA har identificeret 5 kendetegn, der ser ud til at have en positiv betydning for samarbejdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www): 978-87-7958-958-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Sofie Dalum Kjærgaard
Konsulent
Grundskole