Artikel

Når læreren samarbejder med en pædagog, bliver skoledagen ofte bedre

10-08-2017
Artikel Grundskole

Samarbejdet med en pædagog kan fremme elevernes trivsel, oplever tre ud af fire af de dansk- og matematiklærere, der har erfaring med parløbet. Det viser en ny undersøgelse om lærere og pædagogers samarbejde fra EVA.

”Når man er den, der underviser og er ’på’, kan pædagogen se noget i lokalet, man ikke selv ser. Hvor er børnene henne lige nu? Kan de magte dét her, eller er det bedre, vi går dén her vej?”

Sådan lyder det fra en dansklærer, der har gode erfaringer med at samarbejde med en pædagog om undervisningen i en indskolingsklasse. Og når pædagoger og lærere går sammen, kan det være til gavn for elevernes trivsel. Det viser en ny undersøgelse Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen, som EVA står bag.

Her fortæller dansklæreren, der optræder som en ud af flere lærere med gode erfaringer fra et samarbejde med en pædagog, at parløbet er til gavn for undervisningens forløb. Sammen kan de to danne sig et endnu bedre indtryk af klassen, og pædagogen kan fx bidrage med sin fornemmelse af, hvor modtagelige eleverne er her og nu.

Lærere er glade for samarbejde om elevers trivsel

Folkeskolereformen har åbnet for, at pædagogerne kan indgå i klasseundervisningen, og ifølge EVA’s nye undersøgelse oplever de fleste lærere, der har haft et samarbejde med en pædagog, at parløbet centrerer sig om at hjælpe eleverne videre i undervisningen ved f.eks. at håndtere konflikter eller støtte dem, der har svært ved at deltage. Og netop i det pædagogiske arbejde med eleverne kan samarbejdet være til stor gavn, mener Lise Tingleff Nielsen, der er chef for grundskoleområdet hos EVA:

”Arbejdet med en klasse er en sammensat opgave, og læreren skal fokusere på meget på én gang. Derfor er mange lærere glade for at kunne bruge pædagogernes kompetencer og viden om elevernes relationer,” siger hun.

Tre ud af fire af de dansk- og matematiklærere, der har haft et samarbejde med en pædagog, mener, at samarbejdet har fremmet elevernes trivsel, og næsten tre ud af fire siger, at de får konstruktiv sparring om børnenes trivsel med pædagogen.

I de velfungerende samarbejder er der typisk en klar og aftalt rollefordeling mellem lærer og pædagog, hvor begge fagligheder kommer i spil. Det kræver en del forberedelse og koordinering, forklarer Lise Tingleff Nielsen:

”Samarbejdet mellem lærer og pædagog er ikke er en simpel arbejdsdeling, hvor læreren lægger alt, der har med elevernes trivsel at gøre, over på pædagogen. Samtidig er pædagogens arbejde med elevernes trivsel også en del af den samlede indsats for at skabe et bedre læringsmiljø. Derfor går indsatserne hånd i hånd,” siger Lise Tingleff Nielsen.

Samarbejdet styrker ikke det faglige niveau

Seks ud af ti af de dansk- og matematiklærere i EVA’s undersøgelse, der har arbejdet sammen med en pædagog, oplever, at samarbejdet har gavnet læringsmiljøet. En pædagog, der arbejder sammen med en lærer i indskolingen, forklarer, hvordan han supplerer læreren ved at sørge for ro i klassen og samtidig fokusere på en mindre gruppe af elever, der kan have svært ved at følge med:

”Vi er to, som kan nå rundt. Hvis der er fem svage elever, så kan det være svært som ene person at nå rundt til de fem og også nå rundt til de andre. Jeg kan sørge for, at undervisningen glider på en bedre måde ved at tage mig af de uroligheder, der så lige måtte være.”

Trods det mener kun lidt mere end hver tredje lærer, at samarbejdet har hævet klassens faglige niveau. Det er dog ikke nødvendigvis et tegn på, at samarbejdet ikke er en succes, mener Lise Tingleff Nielsen:

”Lærerne har den faglige ekspertise og dermed ansvaret for at dygtiggøre eleverne fagligt. Ambitionen må være, at lærerne oplever, at samarbejdet med pædagogen giver et bedre læringsmiljø for eleverne,” siger Lise Tingleff Nielsen.

Pædagoger og lærere har forskellige holdninger til at skulle samarbejde

Løfter man blikket bort fra de dansk- og matematiklærere, der har haft et samarbejde med en pædagog, og spørger bredere blandt landets lærere og pædagoger, har de to faggrupper grundlæggende forskellige holdninger til ideen om at samarbejde om undervisningen.

Ni ud af ti pædagoger svarer, at de i høj eller meget høj grad ser en værdi i ideen om, at lærere og pædagoger skal samarbejde om undervisningen. Kun hver anden lærer er enig. Men det er ikke så overraskende, mener Lise Tingleff Nielsen:

”Vi skal huske, at for pædagogerne er der tale om en udvidelse af deres arbejdsområde, mens lærerne formentlig ser samarbejdet som et supplement til det allerede eksisterende arbejde med at udvikle undervisningen,” siger hun og fortsætter:

”Men tallene fortæller en vigtig historie, fordi de illustrerer, at lærere og pædagoger har forskellige udgangspunkter, når et samarbejde skal starte op.”

Sådan gjorde vi

Den kvantitative kortlægning bygger på to datakilder. Den første består af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, der underviser i dansk eller matematik i 1. til 9. klasse foretaget af Danmarks Statistik for EVA. Størstedelen af analyserne er her baseret på 526 lærere, der i undersøgelsen angav at have mindst ét samarbejde med en pædagog. Den anden datakilde består af 575 besvarelser fra lærere og andet pædagogisk personale fra en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført som et led i Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram i 2016, og her er besvarelserne ikke nødvendigvis knyttet til konkrete erfaringer med samarbejde. Citaterne fra lærere og pædagoger stammer fra interview med personale på seks skoler, der er udvalgt som eksempler på det velfungerende samarbejde mellem lærer og pædagoger.

Relateret indhold