Artikel

På tværs af Danmark: Uddannelse, efteruddannelse og kompetencedækning i folkeskolen

13-08-2021
Artikel Grundskole

Det varierer meget, hvor stor en andel af underviserne i folkeskolen, der ikke har en læreruddannelse, hvis man ser på tværs af kommuner og landsdele. Det samme gælder for efteruddannelsesaktivitet og graden af kompetencedækning. Få overblik over forskellene på tværs af kommuner og landsdele ved hjælp af to interaktive danmarkskort.

Andelen af undervisere uden en læreruddannelse stiger. Der er fortsat behov for at styrke, i hvor høj grad eleverne møder undervisere med undervisningskompetence i faget, og efteruddannelsesaktiviteten er faldende. Tre problemstillinger, hvis omfang varierer meget på tværs af landets kommuner og landsdele.

For at tydeliggøre forskellene, har EVA lavet to interaktive danmarkskort. Her kan du finde tallene for alle landets kommuner og dykke ned i fordelingen på kommunalt niveau og på tværs af landsdele. Tallene stammer fra registerdata fra Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet om undervisere i kommunale folkeskoler i perioden 2012/13-2019/20.

De interaktive kort er udarbejdet som supplement til notatet "Undervisere i folkeskolen og deres uddannelse".

 

Jens Vognstoft Pedersen
Konsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen

Forskelle mellem kommuner

Nedenstående danmarkskort illustrerer kompetencedækningen, efteruddannelsesaktiviteten samt andelen af ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolen på kommunalt niveau. Skift mellem de tre forhold at klikke på fanerne øverst, og hold musen over den kommune, du ønsker at vide noget om.

Forskelle mellem landsdele

Nedenstående interaktive danmarkskort illustrerer efteruddannelsesaktiviteten samt andelen af ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolen på tværs af landsdele. Skift mellem de to forhold at klikke på fanerne øverst, og hold musen over den landsdel, du ønsker at vide noget om.

Relateret indhold