Artikel

Uddannelsesvalg: Unge lægger sig fast på gymnasiet allerede i 8. klasse

12-01-2022
Artikel Grundskole

Vi har brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, for manglen på faglærte vokser. Men unge vælger i stor stil gymnasiet til og erhvervsuddannelserne fra. I 2021 søgte ca. 70 % ind på gymnasiet, mens blot 20 % valgte at stile efter en erhvervsuddannelse.
Nu viser en ny undersøgelse fra EVA, at unge tidligt lægger sig fast på, hvilken ungdomsuddannelse de vil tage, og at det kan være en beslutning, der er vanskelig at rokke ved.

EVA’s undersøgelse dokumenterer, at 9 ud af 10 unge, der starter på gymnasiet, allerede i 8. klasse har besluttet sig for, at det er den vej, de vil. Til sammenligning er det kun 5 ud af 10 unge i undersøgelsen, der i 8. klasse har planer om en erhvervsuddannelse, der ender med at gå den vej.

Følger troligt deres plan

Samlet set holder 7 ud af 10 unge fast i det uddannelsesvalg, de har taget i 8. klasse, og blandt dem, der skifter mening, bytter de fleste et ønske om en erhvervsuddannelse ud med valg af gymnasiet – og sjældent omvendt.

Unge skifter dermed meget sjældent mening til fordel for en erhvervsuddannelse på trods af indsatser i udskolingen, som har til hensigt at understøtte og udfordre unges valg. Det kan fx være brobygningsforløb, erhvervspraktik, uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner.

”Unge oplever at skulle lægge en plan for deres valg af ungdomsuddannelse i 8. klasse. Planen er som hovedregel at begynde på gymnasiet, som opleves at give flest muligheder på den lange bane – og planen følger de troligt,” kommenterer seniorkonsulent Mathilde Hangaard, der står bag undersøgelsen.

”Der er et paradoks i, at de unge holder fast i deres planer om gymnasiet trods det store fokus på at introducere til forskellige uddannelser i udskolingen, og at de indsatser, der skal hjælpe de unge med uddannelsesvalget, også er med til at skabe et pres hos mange unge,” siger Mathilde Hangaard. 

Unge på erhvervsuddannelserne mindre pressede

Undersøgelsen viser, at unge, der vælger en erhvervsuddannelse, føler sig mindre pressede over uddannelsesvalget i 9. klasse end unge, der vælger en gymnasial uddannelse:

46 % af de unge, der er begyndt på en erhvervsuddannelse, følte sig meget pressede over at skulle vælge i 9. klasse. Det samme gjorde 61 % af de unge, der er begyndt i gymnasiet.

De unge på erhvervsuddannelserne oplever generelt, at de kender sig selv bedre, fx ift. faglige interesser.

”At vælge en ungdomsuddannelse handler for de unge i bund og grund om at finde svar på grundlæggende spørgsmål om, hvem de er, hvad de kan og vil. De unge på erhvervsuddannelserne har ikke bare valgt en ungdomsuddannelse, men et specifikt erhverv. Det forudsætter et godt kendskab til både faglige interesser og evner,” siger Mathilde Hangaard.

 

Citater fra undersøgelsen: Sådan oplever de unge uddannelsesvalget

  • Jeg tænkte: ”Jeg skal bare på gymnasiet. Det vælger jeg, fordi det gør alle. Det var en god basis, tænkte jeg, at tage en gymnasial uddannelse.

     

  • Det er rart at stå her nu, men det har været et langt forløb hertil. Det er et pres, der også er der, når man går i 6. klasse og bliver spurgt om, hvad du vil resten af dit liv… Det ved man jo ikke, når man går i 6. klasse og er 12 år gammel. Nogle finder jo først ud af det, når de er 23. Det er at lægge et pres på små børn… Jeg kan bare huske, at jeg sad og tænkte, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville skrive.
    -Ung på hf)

  • Det er meget underligt at tænke på, at alt det her startede for fire år siden, da jeg gik i 8. og virkelig ingen idé havde om, hvad jeg skulle lave videre hen. Og nu er jeg her. Det er meget, der er sket på 4 år. Jeg har færdiggjort 9., jeg har gået i 10., jeg har taget et år på efterskolen, jeg er gået i gang med en uddannelse. Jeg var virkelig i tvivl hele min folkeskoletid og en del af min efterskoletid. Og så gik jeg fra at være en lille uvidende dreng til at mande mig lidt op og være sådan, okay, det er det her, jeg vil, og det er det, jeg har tænkt mig at prøve. Til så at finde ud af, at det faktisk er noget, der klinger godt med mig, og så sige: ”Yes. Jeg ved, hvad jeg skal lave nu”.
    -Ung på eud

Fakta

69 % af de unge begynder på den ungdomsuddannelse, de har besluttet sig for i 8. klasse.

93 % af de unge, der har lagt en plan for en gymnasial uddannelse i 8. klasse, starter på gymnasial uddannelse.

52 % af de unge, der i 8. klasse forventede at tage en erhvervsuddannelse, fastholder planen om en erhvervsuddannelse.

69 % af de unge, der i 8. klasse var usikre på valget af ungdomsuddannelse, ender med at vælge gymnasiet.

Om undersøgelsen

EVA’s undersøgelse baserer sig på en survey blandt ca. 5000 unge, som EVA har fulgt, fra de startede i 8. klasse i 2016 til 2019/20, hvor de er påbegyndt deres ungdomsuddannelse, samt på årlige kvalitative interviews med i ungepanel bestående af 40-60 unge fra folkeskoler i hele landet.

Relateret indhold

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte