Artikel

Erhvervsklasser i grundskolen giver skoletrætte elever lyst til erhvervsuddannelse

10-03-2023
Artikel Grundskole

Mere skoleglæde og lyst til at starte på en erhvervsuddannelse. Det har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse oplevet at få ud af at gå i de særlige eud 8/9-forløb, som tre kommuner i to år har kunnet tilbyde deres elever. Dog peges der også på, at forløbene ligger sent i skoleforløbet.

I erhvervsklasserne – der har navnet ”eud 8/9” – bliver elever i 8. og 9. klasse undervist på både en erhvervsskole og i særlige klasser i den almindelige skole. I den almindelige undervisning undervises elevene kun i fire fag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) med en bedre lærernormering end normalt.

Erhvervsklasserne kan være et godt tilbud til elever, som har svært ved at klare sig i den almindeligt tilrettelagte undervisning, fordi mange elever i eud 8/9-klasserne gennemfører folkeskolen med et resultat, der giver dem adgang til at starte på en erhvervsuddannelse. Det viser en erfaringsopsamling, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet.

”Elever og lærere fortæller i undersøgelsen om, hvordan elever på eud 8/9 bliver mere motiverede for undervisningen, trives bedre og lærer mere. I det hele taget er der tegn på, at denne organiseringsform af undervisning formår at motivere elever, som ellers kunne være i fare for helt at falde ud af uddannelsessystemet,” siger seniorkonsulent Marie Seliger, der har været projektleder for undersøgelsen.

Fakta om eud 8/9-forsøg

  • 101 elever (hvoraf 81 % er drenge) havde været med i eud 8/9-forsøgene.
  • Eleverne er kendetegnet ved, at de har et meget lavt fagligt niveau, de har et højt fravær, nogle er ordblinde eller har diagnoser. De kommer alle fra et almindeligt folkeskoletilbud.
  • 89 % af de eud 8/9-elever, som har taget folkeskolens afgangsprøve, har bestået både dansk og matematik med mindst 02.
  • Eud 8/9-elevernes karaktergennemsnit i afgangsprøverne 2021 og 2022 ligger på 4,2 i dansk og 4,6 i matematik. Landsgennemsnittet var 8 i dansk og 7,7 i matematik i skoleåret 2020/21.

Bedre normering og valgfag på eud

Eleverne på eud 8/9 oplever, der er flere ting, der giver dem motivationen til at gå i skole tilbage. Det at starte i en ny klasse med nye lærere og klassekammerater kan være en god frisk start, oplever eleverne.

Den bedre normering gør det lettere at få hjælp til det faglige i undervisningen, og den reducerede fagrække betyder, eleverne bedre kan fordybe sig i de fire fag, de har, oplever elever og lærere.

Særligt den praksisorienterede undervisning (undervisning i valgfag på en erhvervsskole og praktikforløb) synes eleverne er motiverende og givende:

”For mange er det et tiltrængt skift fra den almindelige undervisning, og det kan være mere motiverende at blive undervist i fag på en erhvervsskole, som man selv har valgt. Plus eleverne oplever på egen krop, hvorfor det er vigtigt med fag som matematik eller fysik, når de arbejder med fagene mere praktisk på en erhvervsuddannelse,” siger Marie Seliger.

Ligger for sent

55 % af eleverne i eud 8/9 fortsætter eller har planer om at fortsætte på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Men selvom resultaterne er positive, er det stadig en meget udfordret elevgruppe, som er svær at løfte fagligt så sent i deres skoleforløb, erfaringsopsamlingen. Derfor påpeger både folkeskolelærere og de kommunale projektledere, at indsatsen kommer sent i elevens skolegang.

”Der kan være et stort potentiale i indsatser tidligere i elevens skoleforløb, fx allerede på mellemtrinnet,” siger Marie Seliger.

Fakta om rammeforsøg med eud 8/9

I eud 8/9 får elever i 8. og 9. klasse undervisning i færre fag i folkeskolen (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og undervisning i valgfag på erhvervsskolen. Eud 8/9 skal afprøve, om den målrettede undervisning får flere elever til at gennemføre 9. klasse og søge en erhvervsuddannelse. Tre kommuner deltager i rammeforsøget i skoleårene 2020/21 – 2022/23.

Sådan har vi gjort

Konklusionerne bygger på EVA’s interview med elever, folkeskolelærere, projektledere, repræsentanter fra erhvervsskolerne i de tre kommuner, som har afprøvet eud 8/9. Derudover indgår elevdata (herunder fravær, karakterer mv.). Dataindsamlingen er foregået i foråret og sommeren 2022.

En del af:

Erhvervsklasser

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen

Relateret indhold