Artikel

Hver anden skole prioriterer ikke kompetenceudvikling i undervisningen af ordblinde elever

28-09-2020
Artikel Grundskole

Knap halvdelen af folkeskolerne afsætter ikke tid til, at lærerne kan udvikle deres kompetencer i undervisningen af ordblinde elever. Ifølge skolernes læsevejledere har det betydning for lærernes muligheder for at tilbyde eleverne den nødvendige støtte i undervisningen. Det viser en ny kortlægning af arbejdet med ordblinde elever i folkeskolen.

På 48 procent af folkeskolerne afsættes der, ifølge læsevejlederne, ikke tid til, at lærerne kan deltage i kurser eller tage til oplæg om arbejdet med ordblinde elever. Det er et problem, hvis man spørger skolernes læsevejledere. De vurderer således lærernes arbejde med de ordblinde elever mindre positivt, sammenlignet med læsevejledere fra skoler, hvor der kompetenceudvikling i undervisning af ordblinde elever prioriteres højere.

”Det er bemærkelsesværdigt, at det kun er på hver anden skole, man giver lærere tid til at dygtiggøre sig i undervisningen af ordblinde elever. Vi ved fra forskningen, at kompetente lærere er afgørende for elevernes læring, og det gør sig særligt gældende for ordblinde elever, fordi de er afhængige af, at de får den relevante hjælp og støtte, så de kan deltage i undervisningen,” siger Anne Kyed Vejbæk, som er konsulent på EVA og projektleder bag undersøgelsen.

Alle lærere bør have fokus på de ordblinde elever

Læsevejlederne vurderer overordnet set dansklærernes arbejde med ordblinde elever markant mere positivt sammenlignet med lærerne i de øvrige fag. Eksempelvis vurderer i alt 84 procent af læsevejlederne, at dansklærerne i høj eller nogen grad forbereder undervisningen, så den understøtter ordblinde elevers mulighed for at bruge IT-hjælpemidler. Tilsvarende er det blot 33 procent af læsevejlederne, som vurderer, at de øvrige lærere i høj eller nogen grad forbereder undervisningen, så den understøtter ordblinde elevers mulighed for at bruge IT-hjælpemidler. I forlængelse heraf vurderer størstedelen af de adspurgte læsevejledere, at der er størst potentiale i at prioritere kompetenceudvikling af lærerene i de øvrige fag frem for dansklærerne. 65 procent af læsevejlederne mener således, at man i høj grad kan styrke læringsmulighederne for skolens ordblinde elever gennem kompetenceudvikling af lærere i de øvrige fag.

”At kunne læse og skrive er helt basale færdigheder, som er en central del af alle folkeskolens fag, både når man skal afrapportere forsøg i fysik, orientere sig i en artikel i samfundsfag eller læse en bageopskrift i madkundskab. Derfor er det ikke kun dansklæreren, som skal vide, hvordan man understøtter de ordblinde elever i undervisningen. Det er alle lærere på tværs af alle fag, som skal arbejde målrettet med at tage hånd om de ordblinde elever i undervisningen,” forklarer Anne Kyed Vejbæk.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af arbejdet med ordblinde elever i folkeskolen består dels af en kortlægning af skolernes praksis for arbejdet med ordblinde elever og dels af et vidensnotat, som formidler centrale pointer fra forskning i almenpædagogiske forhold i skolen og rammer om undervisningen af ordblinde elever.

Kortlægningen er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i foråret 2020. Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige folkeskoler i Danmark. 822 skoler indvilgede i at deltage i undersøgelsen og heraf besvarede 585 skoler det tilsendte spørgeskema, hvilket gav en svarprocent på 71 procent.

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole