Artikel

Fri leg midt på dagen og pædagogiske aktiviteter i ydertimerne giver tryg tilknytning

19-08-2020
Artikel Dagtilbud for børn

I den integrerede institution Midtstuen Kanvas-barnehage i Norge arbejder ledere og pædagogisk personale aktivt med tilknytning hver dag, hele tiden. Midt på dagen leger børnene frit i mindre grupper med én voksen. De voksenstyrede aktiviteter ligger i ydertimerne, hvor der er få på arbejde, fortæller daglig leder Hanne C.K. Williams.

Hvordan arbejder I med tilknytning?

Siden 2010 har vi arbejdet systematisk med tilknytning. Vi kalder vores dagtilbud ”tilknytningsbaseret”, fordi tilknytning hos os ikke er et projekt, men en identitet. Lige meget om vi planlægger en tur i skoven eller en times rytmik, overvejer vi altid, hvordan vi kan arbejde direkte med tilknytning i netop dén aktivitet.

Hvilken betydning har det for jeres pædagogiske arbejde, at tilknytning er i fokus?

Vores mål er så tæt og jævnlig kontakt mellem voksen og barn som muligt. Det gælder både de yngste og de lidt større børn. Vi har derfor vendt vores organisering af dagen på hovedet.

Traditionelt lagde vi ofte mange voksenstyrede pædagogiske aktiviteter midt på dagen, hvor der var mange børn og voksne. Nu bruger vi i stedet den tid til fri leg og rolleleg, fordi det giver mulighed for mindre grupper med én voksen og færre børn.

 

Midtstuen Kanvas-barnehage

  • 58 børn i institutionen
  • To afdelinger, som vi i Danmark ville kalde vuggestuen, med ti børn i alderen 1-3 år
  • To afdelinger, som vi på dansk ville kalde børnehaven, med 19 børn i alderen 3-6 år
  • Normering i institutionen: Én ansat pr. 6 børn i alderen 3-6 år og én ansat pr. 3 børn i alderen 1-3 år
  • 51 % er uddannede pædagoger.
  • Kanvas-institutioner har som mål, at øvrige 20% af ansatte skal have anden relevant uddannelse.

Små grupper betyder færre konflikter og tid til at guide børnenes leg

Hvilken betydning har det for tilknytningen til det enkelte barn, at I er én voksen og få børn sammen?

Fri leg fungerer bedre i mindre grupper. Man har bedre tid til at være i samspillet med barnet, og man er mere tilgængelig som voksen. Vi oplever, at børnene har lettere ved at komme til den voksne. Og så bruger vi mere tid på at guide børnene i deres frie leg og gå ind i konflikter mellem børnene. Støjniveauet har også ændret sig, fordi børnene ikke behøver at råbe for at kunne høre hinanden eller blive hørt af de voksne.

Hvilken betydning har det for jeres pædagogiske arbejde, at I er én voksen og få børn sammen?

Mindre grupper af børn pr. voksen betyder større fleksibilitet i aktiviteter og leg, fordi der er mindre behov for stramme regler. Tidligere var vi fx tit mange på legepladsen på én gang, og for at undgå kaos måtte børnene kun køre på scooter eller trehjulet cykel i en bestemt bane på legepladsen.

Men hvis én voksen er ude med fire yngre børn, og de tre leger i sand-kassen, kan Emil godt cykle rundt mellem rutsjebanen og gyngen. På den måde kan vi gøre, hvad der giver mening her og nu, i stedet for at være afhængige af regler og rammer.

 

Fri leg fungerer bedre i mindre grupper. Man har bedre tid til at være i samspil med barnet, og man er mere tilgængelig som voksen. Hanne C.K. Williams, leder i den integrerede institution Midtstuen Kanvas-barnehage

Organiserer dagen systematisk efter antal børn og voksne

Hvordan arbejder I helt konkret med den organisering i dagligdagen?

Antal børn og voksne styrer, hvordan vi organiserer dagen. Vi har valgt at gå meget systematisk til værks for at sikre, at vi bedst muligt udnytter de tidspunkter, hvor der er færre børn, og omvendt får mest muligt ud af den tid, hvor der er flere børn.

I ydertimerne er der én voksen, og derfor lægger vi meget styrede aktiviteter. som sanglege, tegning og højtlæsning her. Midt på dagen er der ofte mulighed for, at tre-fire af de yngste og én voksen leger med dukker på stuen, en anden voksen går en tur i skoven med tre børn, og en tredje går på legepladsen.

Er én børnegruppe altid sammen med den samme voksne?

Vi forsøger at styre grupperne, så den samme voksne som udgangspunkt er sammen med de samme børn hver dag. Vi tror, at det også er med til at skabe tryg tilknytning. Men grupperne afhænger også af aktivteten.

Måske vil Sofie og Emil en dag gerne med i skoven, selvom den voksne, de plejer at være sammen med, bliver på stuen. Og så lader vi børnenes perspektiv og behov styre. Det kræver, at vi arbejder med pædagogisk improvisation.

Har I haft nogle udfordringer ved at arbejde med én voksen i små børnegrupper?

Det har betydet, at vi som kolleger ikke har så meget tid til at tale sammen. Det vil sige, at vi skal være opmærksomme på at mødes mere systematisk.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte