Artikel

8 gode råd, når I arbejder med tilknytning

19-08-2020
Artikel Dagtilbud for børn

Brug følelsernes sprog som en afgørende del af jeres professionelle sprog. Arbejd med relationen til både det enkelte barn og børnegruppen, og leg detektiv og gå bag om barnets signaler.

Få vores 8 stærkeste råd til at styrke din børnegruppes tilknytning.

1. Tag udgangspunkt i, at I er vigtige

Børn bruger deres primære voksne omkring sig i deres følelsesmæssige og sociale udvikling og som base for deres udforskning af verden – uanset om de voksne er forældre eller professionelle. Det betyder, at jeres omsorg og nærvær som pædagogisk personale er afgørende for, hvordan barnet bliver i stand til at tage del i livet – også når det bliver større.

2. Se bag ved uklare signaler

Børn med utryg tilknytning kan sende uklare signaler om, hvad de har brug for. Fx kan de overdramatisere eller foregive at kunne klare sig selv. Jeres opgave er at være nysgerrige og se bag ved signalerne. På den måde kan I hjælpe børnene til at navigere i deres følelser og understøtte dem i at skabe trygge relationer.

3. Få øje på jeres egne mønstre

Læg mærke til, hvis I oplever irritation eller frustration over et barns reaktioner. Sørg for at vende følelserne med jer selv og hinanden, og find ud af, hvad de handler om. Handler de om jer, om barnet eller om børnegruppen? Og hvordan kan I i fællesskab arbejde med jeres følelser, så barnet får de bedste muligheder for tryg tilknytning hos jer?

4. Brug rutinesituationerne

Måltider, garderobeskift og puslesituationer er tilbagevendende i løbet af dagen. De kan bruges aktivt til at styrke nærværet og involveringen med børnegruppen. Organiser jer evt., så I som personale har faste børnegrupper, der kan understøtte fordybelsen.

5. Arbejd med relationerne til både det enkelte barn og til børnegruppen

Giv evt. hvert barn en tilknytningsperson, der gør dagtilbuddet trygt og genkendeligt. I kan også understøtte arbejdet med relationerne til det enkelte barn og børnegruppen ved at organisere jer i mindre børnegrupper, fx spisegrupper med en fast voksen.

6. Giv plads til forskellene i børnefællesskabet

Børnefællesskabet er vigtigt for børns følelsesmæssige og sociale udvikling, og det er en væsentlig pædagogisk opgave at sikre, at fællesskabet er åbent og trygt og ikke låser sig for bestemte børn. Der skal være plads til at være barn på flere måder, og det kræver også, at der er plads til at være forældre på flere måder. Jeres personlige tilgang til forskelle spiller en rolle for, hvad der er muligt i børnefællesskabet.

7. Se følelsernes sprog som en del af det professionelle sprog

Erfaringerne viser, at børn græder mere i dagtilbud, hvor man afleder barnet, fordi man er nervøs for at pylre. Mød barnets følelser, og giv barnet vished om, at det er ok at blive ked af det eller vred. Så kan barnet hurtigt komme videre og igen blive klar til at udforske verden.

8. Tilpas jer børnenes alder og behov

Børns behov for at finde tryghed hos jer som pædagogisk personale afhænger af deres alder, udvikling, personlighed og præferencer. Typisk vil det yngste vuggestue- eller dagplejebarn oftere have brug for tæt, fysisk nærvær for at vide, at det er på rette vej, mens det ældre børnehavebarn i højere grad vil være udadvendt og udforskende og måske blot have brug for et nik eller anerkendende øjenkontakt.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte