Artikel

Dialogkort om samspil på legepladsen

11-06-2020
Artikel Dagtilbud for børn

Hvad vil I med tiden på legepladsen? Hvordan arbejder I for, at jeres pædagogiske intentioner bliver til virkelighed? Og hvordan understøtter jeres organisering samspil og nærvær med børnene? Spørgsmålene hjælper jer til at sætte ord på, hvad der fungerer godt, og hvor der er plads til udvikling, når I er på legeplads med børnene.

Hvordan oplever I tiden på legepladsen?

  • Hvornår synes I, at tiden på legepladsen fungerer godt? Hvad kendetegner en god tur på legepladsen?
  • Vækker tiden på legepladsen undren hos jer? Undrer I jer fx over noget, børnene gør eller ikke gør? Eller noget, I selv gør?
  • Find hver især et eksempel på en situation, hvor I engagerede jer i en leg eller en anden form for samspil med ét eller flere børn på legepladsen. Hvad fungerede godt og hvorfor? Og hvad var udfordrende i situationen?

Hvordan organiserer I tiden på legepladsen?

  • Start med at overveje, hvilke pædagogiske intentioner I har med tiden på legepladsen. Hvordan spiller leg, aktiviteter og rutinesituationer på legepladsen sammen med jeres øvrige pædagogiske arbejde med børnene?
  • Hvordan organiserer I tiden på legepladsen? Hvordan understøtter jeres fordeling af opgaver jeres mulighed for samspil og nærvær med børnene?
  • Hvilke regler er der på jeres legeplads? Skrevne og uskrevne? Hvordan hjælper reglerne børnene til fordybelse og deltagelse i leg og samspil? Er der regler, der med fordel kunne være anderledes eller helt fjernes?

Hvordan er jeres samspil med børnene på legepladsen?

  • Hvordan ved I, hvad børnene er særligt optagede af på legepladsen? Hvad kan I gøre for at blive klogere på børnenes interesser på legepladsen?
  • Hvor meget prioriterer I samspil med børnene på legepladsen? Hvordan kommer det til udtryk?
  • Hvordan understøtter I, at børn, der har færre deltagelsesmuligheder, er med i samspil og leg på legepladsen? Hvad fungerer særligt godt? Hvad kan udfordre jer? Hvad kan udfordre børnene?
Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte