Artikel

5 trin til at skabe stimulerende samspil på legepladsen

15-06-2020
Artikel Dagtilbud for børn

Prøv af, hvad der sker, når I som pædagogisk personale bruger legepladsen anderledes, end I plejer. Guiden kan hjælpe jer til at udnytte legepladsens pædagogiske potentiale og skabe konstruktive samspil med børnene i fri leg, rutiner og aktiviteter på legepladsen.

Guiden er kvalificeret af professor Ellen Beate Sandseter, Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim, Norge.

Kig legepladsens pædagogiske potentialer efter i sømmene

Gennemgå jeres legeplads med kritiske, pædagogiske briller, og overvej, om legepladsen understøtter alsidige lege- og aktivitetsmuligheder. Hvad er fx børnenes muligheder for sanselege, fordybelse eller rolleleg? Har I regler på legepladsen, der kan være en barriere for børnenes samspil i leg og aktiviteter? Understøtter legepladsens indretning, at børnene kan lege fordybet uden at forstyrre hinanden unødigt? Tænk over, hvor legepladsens pædagogiske potentialer og udfordringer er.

Gå på opdagelse i børnenes perspektiver på legepladsen

Undersøg, hvad børnene er særligt optagede af på legepladsen. Hold fx øje med, hvordan børnene bevæger sig rundt på legepladsen. Ved at gå på opdagelse i, hvilke lege børnene leger, hvorhenne og sammen med hvem, bliver det muligt at under-støtte de lege og aktiviteter, som har betydning for børnene, ligesom det skaber afsæt for at forandre de regler, vaner og fysiske omgivelser, der er uhensigtsmæssige for børnenes deltagelse på legepladsen.

Stil skarpt på jeres pædagogiske intentioner på legepladsen

Overvej, hvordan tiden på legepladsen hænger sammen med og understøtter den pædagogiske læreplan, I arbejder med. Overvej fx, hvordan I kan skabe rum til pædagogisk samspil og nærvær. Vær særligt opmærksomme på børnenes frie leg og grovmotoriske udfoldelser. Brug evt. gode erfaringer fra, hvornår I lykkes med at engagere jer i leg og aktiviteter indenfor.

Organiser jer til bedre samspil på legepladsen

Find muligheder og barrierer i jeres organisering og planlægning af tiden på legepladsen. Hvad er jeres roller, når I er udenfor, og når I er inde? Overvej fx, hvordan I bedst fordeler praktiske opgaver, så der også er plads til samspil med børnene og engagement i deres leg.

Skab deltagelsesmuligheder for alle børn

Overvej, om alle børn har mulighed for at deltage i leg og samspil på legepladsen, eller om I kan hjælpe flere til at deltage. Stil fx aktiviteter til rådighed, og sæt lege i gang, så de børn, der har svært ved at indgå i den frie leg, får andre muligheder. Overvej også, om I kan være mere til stede i legen for at hjælpe flere børn til at engagere sig i leg.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte