Artikel

Danske dagtilbud oplever, at den styrkede pædagogiske læreplan skaber en fælles retning

24-02-2022
Artikel

Den styrkede læreplan har i stigende grad fået indflydelse på det pædagogiske arbejde i og ledelse af daginstitutioner og dagplejer. Man er tættest på at have realiseret målet om faglig ledelse. Til gengæld halter børnefællesskaber og evalueringskultur stadig lidt bagud.

På mange områder er den styrkede pædagogiske læreplan blevet rammesættende for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagpleje.

Det oplever dagtilbudschefer, daginstitutionsleder og dagplejepædagoger ifølge en ny evaluering, som EVA har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet.

Faglig ledelse er tættest på målet

Evalueringen afdækker, hvordan dagtilbuddene har arbejdet med otte fokusområder i den styrkede pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i 2018.

Dagtilbudscheferne er blevet spurgt til, hvor mange af dagtilbuddene i deres kommune der er tæt på at indfri intentionerne inden for  otte områder.

Konklusionen er, at dagtilbudscheferne oplever, at man især inden for emnet faglig ledelse er nået langt, mens der stadig er et stykke vej at gå inden for områder som fx børnefællesskaber og børn i udsatte positioner og evalueringskultur.

Så langt er dagtilbuddene kommet ifølge dagtilbudscheferne

Her er et overblik over, hvor mange af dagtilbudscheferne der har svaret ”alle eller næsten alle” eller ”over halvdelen af ” til, hvor mange af dagtilbuddene i deres kommune der er tætte på at realisere intentionerne inden for de otte fokusområder:

 • Faglig ledelse: 70 %
 • Det brede læringssyn og læring hele dagen: 58 %
 • Det sammenhængende børneliv: 58 %
 • Børnesyn og børneperspektiver: 55 %
 • Forældresamarbejde: 49 %
 • Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner: 47 %
 • Evalueringskultur: 45 %
 • Samarbejde med lokalmiljøet: 37 %.

Sådan er evalueringen gennemført

Rapporten er baseret på:

 • en spørgeskemaundersøgelsen gennemført i august til september 2021 udsendt til alle dagtilbudschefer og en stikprøve blandt daginstitutionsledere og dagplejepædagoger.
 • en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2018  blandt alle dagtilbudschefer og en stikprøve blandt daginstitutionsledere og dagplejepædagoger.
 • en caseundersøgelse fra 2019 med 20 casestudier i vuggestue, børnehave og dagpleje.

Relateret indhold