Artikel

Færre end hver fjerde kommune har et særskilt fokus på 0-2-årige børn

24-06-2016
Artikel

Kun 23 % af landets kommuner har udarbejdet et skriftligt materiale, som har særskilt fokus på 0-2-årige børn. Det fremgår af en kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Et ærgerligt resultat, lyder det fra EVA’s direktør, Mikkel Haarder.

I forbindelse med projektet om 0-2-årige børns læring har EVA kortlagt samtlige kommuners fokus på 0-2-årige i deres skriftlige materialer på dagtilbudsområdet. Formålet var at afklare, hvordan og i hvilket omfang kommuner har et særligt fokus på det pædagogiske arbejde med 0-2-årige i børne- og unge-politikker, pjecer og andre dokumenter, der beskriver grundlaget for det pædagogiske arbejde.

Kortlægningen viser, at 20 ud af landets 98 kommuner har udarbejdet et skriftligt materiale med særskilt fokus på 0-2-årige børn, og resultatet ærgrer EVA’s direktør, Mikkel Haarder:

”Vi ved jo allerede fra anden forskning, at det godt kan betale sig at have fokus på den tidlige læring, da den har afgørende betydning for den læring, der følger efter i børnehaven og i skolen, ja, faktisk hele livet. Set i det perspektiv er resultatet af vores kortlægning drønærgerligt”, forklarer Mikkel Haarder.

De yngste har ikke fået meget opmærksomhed

Samtidig viste EVA’s forskningsoversigt, som er en samlet oversigt over al nyere skandinavisk forskning på feltet, at der er begrænset viden på området. Hvis man kigger på al forskning om de 0-6-årige, udgør de 0-2-årige i dagtilbud kun en 1/10.

Det manglende blik for de yngstes læring i forskning kan ifølge Mikkel Haarder også forklare, hvorfor så få kommuner har udarbejdet materiale med fokus på de yngste:

”Når der ikke forskes så meget i området, er der heller ikke så meget viden, som kommunerne kan lade sig inspirere af, når de skal udvikle arbejdet med læring for de 0-2-årige.”

Udtryk for tendens

Generelt set har der ifølge Mikkel Haarder været en tendens til ikke at give de yngstes læring den berettigede opmærksomhed:

”Måske har vi generelt haft en for lille bevidsthed om vigtigheden af at sætte fokus på de 0-2-åriges læring. For der forskes ikke i noget, som ikke har opmærksomhed. På den anden side kan forskning også skabe opmærksomhed."

Øget fokus på de små børns læring

Der er dog en stigende interesse for de 0-2-åriges læring. Det viser en kortlægning fra 2015 foretaget af SFI-Campbell. Hvert år offentliggør EVA resultaterne af denne kortlægning.

"Det handler om, at der både er et politisk og forskningsmæssigt fokus på området, for den pædagogiske opgave med de helt små er særlig".

Det viser, hvilken god skandinavisk dagtilbudsforskning der er publiceret i det forgangne år. Det sker som led i et samarbejde mellem EVA, det svenske Skolverket og det norske Utdanningsdirektoratet, der sammen står bag forskningsdatabasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

”Interessen for området stiger i forskningssammenhænge, og der er også større politisk bevågenhed. Derfor er det vigtigt at gøre den viden tilgængelig, så kommunerne kan lade sig inspirere. Det er derfor, at vi både har lavet den her kortlægning af kommunernes materialer og forskningsoversigten, så vi på den led sikrer et fokus på de små børns læring,” forklarer Mikkel Haarder.