Artikel

Forældre efterlyser mere vejledning fra deres børns pædagoger

13-12-2016
Artikel Dagtilbud for børn

Er Emils sprog alderssvarende? Er Clara også begyndt at slå i børnehaven, og hvordan kan vi tackle det? Er Sofie klar til at komme i skole til sommer? Mange forældre efterlyser ifølge en undersøgelse fra EVA mere vejledning fra deres børns dagtilbud i, hvordan de kan styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

61 % af forældrene efterspørger vejledning fra personalet i, hvordan de styrker deres barns sociale relationer, og 59 % af forældrene ønsker vejledning i at styrke deres barns sprog. Samtidig efterspørger 71 % af forældrene vejledning i at gøre deres barn skoleparat.

Tallene viser, at forældrene rigtig gerne vil samarbejde med det pædagogiske personale om deres barns trivsel, udvikling og læring. Men undersøgelsen viser også, at dagtilbuddene ikke altid lykkes med at møde forældrenes ønsker om vejledning, siger evalueringskonsulent Laura Detlefsen, der står bag undersøgelsen.

Halvdelen eller flere af de forældre, der efterspørger vejledning, oplever nemlig ikke, at de får den. Og det på trods af, at dagtilbudslederne giver udtryk for, at personalet gør rigtig meget for at imødekomme forældrenes ønsker om at få vejledning.

Nej tak til vejledning om omsorg og opdragelse

Der er dog emner, som forældrene siger nej tak til at få vejledning i. Det drejer sig om vejledning i barnets primære omsorg og opdragelse. Fx ønsker 70 % af forældrene ikke vejledning i, hvordan de bedst opfylder barnets basale behov om kost og søvn, og 65 % ønsker ikke vejledning i, hvordan de opdrager deres barn og sætter grænser.

Vejledningsbehov større hos nogle forældre

Der er forskel på forskellige forældregruppers ønsker til den vejledning, dagtilbuddene kan give. Forældre med kort uddannelse og tosprogede forældre ønsker fx i højere grad end forældre med en videregående uddannelse og forældre, der taler dansk i hjemmet, at det pædagogiske personale har fokus på barnets læring i hjemmet. Samtidig er kortuddannede forældre og tosprogede forældre også mere positivt indstillede over for vejledning omkring barnets opdragelse og omsorg end de øvrige forældre er.

Det er vigtigt, at dagtilbuddene er opmærksomme på, at forældre er forskellige, og at de derfor også har forskellige ønsker til og behov for vejledning. Et differentieret forældresamarbejde kan være med til at styrke alle børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære, og det kan være med til at gøre en forskel i forhold til at mindske betydningen af social arv, siger Laura Detlefsen.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen, der offentliggøres 14. december, bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 447 dagtilbudsledere og 751 forældre og på kvalitative interviews med 12 dagtilbudsledere og 10 forældre.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn