Artikel

Nye typer voksenkursister stiller højere krav til undervisningen

12-06-2014
Artikel Videregående uddannelse

Kursisterne på VUC er blevet yngre og har samlet set svagere faglige forudsætninger end tidligere. Det stiller nye krav til undervisningen, viser en undersøgelse fra EVA.

VUC’erne skal gøre noget ekstra for at motivere de voksne kursister på hf-enkeltfag og avu i dag i forhold til tidligere. Det betyder fx, at lærerne skal være ekstra vedholdende i deres faglige krav til eleverne, og at undervisningen skal indeholde flere legende og eksperimenterende læringsaktiviteter.

For kursisterne på hf-enkeltfag og avu har ændret sig de senere år, så hovedparten nu er under 30. Og mange flere har svage faglige, sociale og personlige forudsætninger for at tage en uddannelse end tidligere.  

”Tidligere havde en blanding af unge, modne og ældre kursister på deres hold, men nu er gennemsnitsalderen langt lavere, og der er færre kursister, der ’sidder klar med spidsede blyanter’ og møder velforberedte og deltager aktivt i undervisningen. Det stiller nye krav til undervisningen på VUC,” siger specialkonsulent Vicki Facius, der står bag EVA’s undersøgelse.  

Høje forventninger til kursisterne

Undersøgelsen viser, at kursisterne responderer godt på lærere, som er gode til at ’se dem’ og vedholdende viser, at de har høje forventninger til dem.

”Kursisterne er som udgangspunkt motiverede for at lære noget, og de vil meget gerne udvikle sig fagligt. Men de har brug for at mærke, at lærerne bakker dem op og støtter dem dér, hvor de er i deres udvikling,” forklarer Vicki Facius og fortsætter:

”Det handler om alt fra, at lærerne sikrer sig, at alle kursisterne forstår stoffet og de begreber, der bruges i undervisningen, til at de skubber på de fagligt stærke kursisters udvikling ved fx at give dem ekstra opgaver,” siger Vicki Facius.

Legende og fysiske læringsaktiviteter motiverer voksne

Undersøgelsen viser også, at kursisterne motiveres særligt af en undervisning, der er varieret, og hvor der indgår faglige aktiviteter med legende eller fysiske elementer. Det kan være rollespil på engelsk, faglige motionsløb eller lignende.

Disse undervisningsformer tages sjældent i brug på VUC’erne, men det ville faktisk kunne motivere eleverne noget mere, mener Vicki Facius, 

”Mange af kursisterne har dårlige erfaringer med skoleundervisning med i bagagen. For dem er undervisningsmetoder, der virker mindre ’skoleagtige’, mere appellerende og motiverende,” siger Vicki Facius.

Det er afgørende, pointeres det i undersøgelsen, at lærerne sætter aktiviteterne ind i en læringsmæssig kontekst for kursisterne og fx forklarer, hvad formålet med aktiviteterne er - så de voksne kursister ikke føler sig behandlet som børn, der skal lege. 

6 faktorer kendetegner motiverende læringsmiljø på VUC'erne

Undersøgelsen viser, at der er 6 faktorer, der kendetegner et motiverende læringsmiljø på VUC’erne:

  1. Lærerne skaber et koncentreret og trygt læringsmiljø. 
  2. Læreren er opmærksom på den enkelte kursists faglige behov og trivsel.
  3. Læreren skaber dynamik i undervisningen. 
  4. Undervisningen er varieret og klart struktureret.
  5. Undervisningen indeholder legende og fysiske øvelser og aktiviteter – og er virkelighedsnær.
  6. Kursisterne kan få støtte til at lave lektier.

Fakta om EVA's undersøgelse

Undersøgelsen bygger på disse datakilder:

  • Forundersøgelse på baggrund af litteratur og interview med centrale parter
  • Endagsobservationer på fire VUC’er af henholdsvis avu og hf-enkeltfagsundervisning
  • Interview med avu og hf-enkeltfagskursister, ledere, lærere og studievejledere på de samme fire VUC’er.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Læs materialet bag artiklen