Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC

29-11-2014

En stigende andel af kursisterne på hf og almen voksenuddannelse (avu) har svage personlige, sociale og faglige forudsætninger. EVA har undersøgt, hvordan VUC'erne arbejder med at skabe et godt læringsmiljø for kursister på avu og hf-enkeltfag.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-772-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse