Artikel

Anvendelsesorienteret undervisning motiverer kursister på almen VEU

25-03-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Mange voksne på de almene voksen- og efteruddannelser synes, det er både nemmere og mere meningsfuldt at lære noget, hvis de kan se, hvornår og hvordan det, de lærer, kan anvendes. Nyt hæfte understøtter og inspirerer undervisere på almene voksen- og efteruddannelser i arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning.

I anvendelsesorienteret undervisning er der fokus på, at kursisterne på de almene voksen- og efteruddannelsestilbud kan se, hvordan det, de undervises i, kan bringes i spil i forskellige relevante kontekster uden for undervisningslokalet. Flere undersøgelser peger på, at der er et stort potentiale i at styrke fokus på og praktisering af anvendelsesorienteret undervisning på området for almene voksen- og efteruddannelser. Det skyldes bl.a., at undervisningsformen kan have positiv indvirkning på kursisternes motivation.

Begrebsafklaring og refleksionsspørgsmål

I hæftet om anvendelsesorienteret undervisning fokuserer vi på to ting. Dels forsøger vi at bringe klarhed over begrebet anvendelsesorienteret undervisning. Hvad vil det sige, at lave anvendelsesorienteret undervisning, hvad betyder begrebet egentlig og hvilke tilgange til at orientere undervisningen mod relevante anvendelseskontekster, kan man bruge som underviser?

Derudover præsenterer hæftet en række spørgsmål, I som undervisere og uddannelsesledere kan bruge som afsæt til en fælles, faglig refleksion og dialog om, hvordan I kan gøre undervisningen anvendelsesorienteret. Med hæftet i baghånden har I mulighed for at sætte anvendelsesorienteret undervisning på dagsordenen på jeres uddannelsesinstitution. Begrebsafklaring såvel som refleksionsspørgsmål skal således understøtte arbejdet med, at gøre undervisningen mere vedkommende og meningsfuld for kursisterne, så de lettere forstår og begejstres over det faglige indhold. Hæftet kan indgå i ledelsens arbejde med at styrke de faglige drøftelser og udvikle undervisningen gennem de professionelle læringsfællesskaber.

 

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen