Anvendelsesorienteret undervisning

 Anvendelsesorienteret undervisning har fokus på at støtte kursisterne i at se, hvordan de kan bringe de forskellige elementer af fagene i spil i forskellige kontekster – også uden for undervisningslokalet. Her finder du EVA's udgivelser om anvendelsesorienteret undervisning.

Artikel

Tre spørgsmål der hjælper dig med at koble fag og anvendelseskontekster

Som underviser på en voksen- og efteruddannelse kan du med fordel stille dig selv tre spørgsmål, når du vil skabe kobling mellem faget og relevante anvendelseskontekster. Det skal skabe grundlag for, at kursisterne oplever, at det, de skal lære, er anvendeligt og meningsfuldt.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om Anvendelsesorienteret undervisning

Alle udgivelser om anvendelsesorienteret undervisning