Artikel

4 ud af 10 voksne, der starter på EUD-hovedforløb, har tidligere gennemført en erhvervsuddannelse

09-12-2022
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Mange af de voksne elever på erhvervsuddannelser har allerede gennemført en anden erhvervsuddannelse, viser ny EVA-analyse. Omskoling udgør dermed en betydelig del af aktiviteten på erhvervsuddannelser for voksne, hvilket bidrager til et fleksibelt arbejdsmarked.

En stor del af de voksne, der begynder på en erhvervsuddannelse, har allerede en anden erhvervsuddannelse. Det er hovedresultatet i en ny EVA-analyse, der har analyseret mønstrene blandt faglærte voksne, der begynder på en ny erhvervsuddannelse.

I alt begyndte 117.000 voksne på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse i perioden 2012/13-2019/2020, og blandt dem var 37 procent i forvejen faglærte. De voksne erhvervsskoleelever udgør cirka en tredjedel af de elever, der begynder på et hovedforløb på en erhvervsskole, og derfor er det ikke uvæsentligt, hvad der sker i gruppen.

”Det er interessant af to grunde: For det første viser det, at erhvervsuddannelse for voksne (EUV) spiller en vigtig rolle i forhold til omskoling på arbejdsmarkedet. For det andet er det vigtigt at være opmærksom på, når vi taler om behovet for flere faglærte. I det omfang de voksne har en erhvervsuddannelse i forvejen øger det jo ikke det samlede antal faglærte på arbejdsmarkedet,” siger chefkonsulent hos EVA Michael Andersen, der står bag undersøgelsen.

EUV spiller stor rolle for mobilitet på arbejdsmarkedet

Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor mange der søger til og fra de forskellige hovedområder.

Det uddannelsesområde, hvor flest faglærte kommer fra, er Kontor, handel og forretningsservice, mens de faglærte især søger mod Omsorg, sundhed og pædagogik, hvor sosu-uddannelserne udgør den klart største del, samt Teknologi, byggeri og transport.

Omskoling omfatter en betydelig tilgang til Omsorg, sundhed og pædagogik, hvor omkring 10.000 faglærte i perioden startede på et hovedforløb inden for området, mens knap 3.000 er søgt væk.  Cirka 5.600 er søgt til Teknologi, byggeri og transport fra andre områder, men det skal ses i lyset af, at der er en ligeså stor gruppe fra området, der har taget en ny uddannelse på samme område.

”Når der er så mange voksne faglærte, der tager en ny erhvervsuddannelse, så bidrager erhvervsuddannelserne til at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet for faglærte arbejdere” siger Michael Andersen.

I analysen kan man se, at det især er voksne med en uddannelse inden for Kontor, handel og forretningsservice, der tager en erhvervsuddannelse inden for Omsorg, sundhed og pædagogik.

Høj andel voksne påbegynder nyt hovedforløb på alle hovedområder

I analysen kortlægges, hvor stor en andel af de voksne elever der starter på et nyt hovedforløb på de enkelte hovedområder, som har en anden erhvervsuddannelsen i forvejen. Det er på tværs af uddannelser 37 procent, der i forvejen er faglærte. Det er dog værd at bemærke, at der er forskelle mellem områderne.

På Omsorg, sundhed og pædagogik har 47 procent af de voksne tidligere gennemført en erhvervsuddannelse, hvoraf lidt over en tredjedel er sosu-hjælpere, der tager sosu-assistentuddannelsen. Ser man bort fra den gruppe, er det 29 procent, der i forvejen har en erhvervsuddannelse.

Inden for Kontor, handel og forretningsservice er det 33 procent, mens det gælder 32 procent på Teknologi, industri og transport. Endelig er det inden for Fødevarer, jordbrug oplevelse 27 procent af de voksne elever, der tidligere har gennemført en erhvervsuddannelse.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse