Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) som omskoling

12-12-2022

I denne rapport analyseres omfanget af og mønstre blandt faglærte voksne, der starter på en ny erhvervsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-648-7

Opdragsgiver: Danamrks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Generelt om euv

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse