Artikel

Virksomheder er blevet mere kritiske over for AMU

01-12-2015
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Danske virksomheder er blevet mere kritiske i deres vurderinger af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) over de seneste år. Samtidig er kontakten mellem virksomheder og AMU-udbydere blevet mindre. Det viser undersøgelsen ’Virksomhederne og AMU’, som EVA offentliggør 1. december 2015.

Andelen af virksomheder, der vurderer AMU positivt på en række centrale parametre, er således faldet siden virksomhederne sidst blev spurgt i en tilsvarende undersøgelse i 2011:

  • Færre virksomheder finder, at forholdet mellem omkostninger og udbytte af AMU er passende. 
  • Færre virksomheder vurderer, at AMU tilrettelægges fleksibelt ift. hvor det geografisk passer virksomheden. 
  • Færre virksomheder mener, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for. 
  • Færre virksomheder finder, at undervisningen på AMU niveaumæssigt er tilpasset de ufaglærte medarbejdere.  

Mindre kontakt mellem virksomheder og AMU-udbydere

I samme periode er også kontakten mellem virksomheder og AMU-udbydere blevet mindre. Andelen af virksomheder, der selv har kontaktet en AMU-udbyder inden for de seneste to år, er faldet fra 34 % i 2011 til 30 % i 2015, mens andelen af virksomheder, der er blevet kontaktet af en AMU-udbyder, i samme periode er faldet fra 34 % til 29 %. Samtidig vurderer ca. halvdelen af virksomhederne, at AMU-udbyderne ikke er tilstrækkeligt opsøgende. 

Ekspert: Udviklingen går den gale vej

”Undersøgelsen viser, at udviklingen på helt centrale områder går den forkerte vej. Selv om nedgangen i aktiviteten på AMU hænger sammen med, at målgruppen for AMU er blevet mindre, så er der grund til, at både AMU-udbydere, virksomheder og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling overvejer, hvad der skal til for at vende en udvikling, hvor virksomhederne bliver mere kritiske overfor AMU og kontakten mellem virksomheder og AMU-udbyderne samtidig bliver mindre,” udtaler chefkonsulent Michael Andersen, EVA.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse