Virksomheders brug og vurderinger af AMU - 2015

01-09-2015

AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med opkvalificeringen af ufaglærte og faglærte medarbejdere i Danmark. EVA har undersøgt virksomhedernes vurdering og brug af AMU.
EVA har lavet tilsvarende undersøgeler i 2007, 2011, 2019 og 2021.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-886-8

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Virksomheder og AMU

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse