Artikel

Virksomhederne overser medarbejdere, der har svært ved at læse, skrive eller regne

30-03-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Kun få virksomheder oplever, at deres medarbejdere har behov for at komme på læse-, skrive- eller regnekursus, viser ny EVA-undersøgelse. EVA peger på, at det kan påvirke Danmarks konkurrenceevne, hvis ikke virksomhederne tænker langsigtet i forhold til deres medarbejderes basale færdigheder.

Selvom ca. 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdigheder, og ca. 500.000 har svært ved at regne til hverdagsbrug, vurderer langt de færreste virksomheder, at deres medarbejdere har brug for at blive bedre til at læse eller regne. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Halvdelen af de voksne med svage færdigheder er på arbejdsmarkedet, og set i det lys er det ifølge specialkonsulent Christina Laugesen, der står bag undersøgelsen, bekymrende, at så få virksomheder får øje på kompetenceudviklingsbehov blandt deres medarbejdere:

”Advarselslamperne blinker, når så få virksomheder oplever, at der en udfordring med deres medarbejders basale færdigheder. Det forringer nemlig den enkelte medarbejders mulighed for at kompetenceudvikle sig. Desuden kan det komme til at gå ud over Danmarks konkurrenceevne, hvis ikke vi er gode nok til at sætte ind og styrke de basale færdigheder blandt medarbejderne, fordi det udgør grundlaget for den løbende opkvalificering, som er nødvendig i en vidensøkonomi som den danske”, siger Christina Laugesen.

Brandslukning

Undersøgelsen, der er gennemført blandt 1.103 offentlige og private virksomheder, viser, at kun 6 procent af virksomhederne oplever, at næsten alle eller en del af deres ufaglærte medarbejdere har brug for at blive bedre til at læse. 33 procent af virksomhederne vurderer, at der blot er nogle få af deres ufaglærte medarbejdere, der har brug for at blive bedre til at læse.

”Vi ved fra forskning, at virksomheder har en tendens til at overse svage basale færdigheder hos deres medarbejdere. Og vi kan i vores undersøgelse se, at nogle virksomheder håndterer medarbejdernes manglende færdigheder ved at ’brandslukke’ og fratage dem de opgaver, de ikke kan løse, i stedet for at investere mere strategisk i at løfte kompetencerne på den lange bane,” siger Christina Laugesen.

Læse-, skrive- og regnekurser ukendte

Undersøgelsen viser også, at mange virksomheder ikke kender til de kompetenceudviklingsmuligheder, der er for deres medarbejdere med manglende basale færdigheder. 40 procent har aldrig hørt om forberedende voksenundervisning – FVU – som er tillbuddet til voksne, der vil blive bedre til at læse, skrive eller regne. Af de virksomheder, der kender FVU, kender 24 procent lidt til FVU, mens 29 procent kun kender tilbuddet af navn.

”Det er problematisk, at vi har rigtigt udmærkede læse-, skrive- og regnekurser, som mange virksomheder ikke kender eller synes er relevante. Udbyderne skal blive bedre til at fortælle om effekterne af FVU og klart kommunikere til virksomhederne, hvorfor kompetenceudviklingen i basale færdigheder er nødvendigt for den faglige opgaveløsning,” siger Christina Laugesen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1103 offentlige og private virksomheder med mindst fem ansatte og hvor mindst 10 % af de ansatte er ufaglærte eller faglærte og en interviewundersøgelse blandt 12 virksomhedsledere. 

Derfor bruger virksomhederne ikke FVU

De virksomheder med medarbejdere, der har brug for at blive bedre til at læse, skrive eller regne, og som kender til FVU, bruger ikke kurserne, fordi: 

  • Medarbejderne vil ikke på kursus (24 procent),
  • Virksomheden har for travlt til at sende medarbejdere på kurser (22 procent)
  • Virksomhederne mangler mere information om kurserne (13 procent) 

Fakta om voksne danskeres basale kompetencer

Over 583.000 danskere har svært ved at læse, 531.000 svært ved at regne, og 1.032.000 kan ikke bruge it på et basalt niveau.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen