Virksomheder og medarbejderes basale færdigheder

EVA har undersøgt, hvordan virksomhederne vurderer og håndterer svage basale færdigheder hos deres medarbejdere. Vi har også afdækket, hvordan virksomhederne anvender og vurderer de læse-, skrive- og regnekurser, som udbydes i regi af Forberedende Voksenundervisning, FVU.

 

Artikel

Hver tredje virksomhed har svært ved at tale med medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder

At tale med medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder, oplever hver 3. virksomhed som meget vanskeligt. Især virksomheder inden for den private sektor finder det udfordrende, og de mener samtidig, at det er medarbejderens eget ansvar at blive opkvalificeret. Det viser en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Alle artikler om virksomheder og medarbejderes basale færdigheder

Alle udgivelser om virksomheder og medarbejderes basale færdigheder