Artikel

Hver tredje virksomhed har svært ved at tale med medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder

23-08-2018
Artikel Voksen- og efteruddannelse

At tale med medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder, oplever hver 3. virksomhed som meget vanskeligt. I sær virksomheder inden for den private sektor finder det udfordrende, og de mener samtidig, at det er medarbejderens eget ansvar at blive opkvalificeret. Det viser en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Ca. 600.000 voksne danskere har dårlige læsefærdigheder, og halvdelen af de voksne med svage færdigheder er på arbejdsmarkedet. Samtidig har hver 3. virksomhed svært ved at tale med medarbejdere, der har brug for at blive bedre til at læse eller skrive. Det viser en undersøgelse fra EVA.

Det er især udfordrende for virksomheder inden for den private sektor. Her angiver fx 41 % af bygge og anlægsvirksomhederne, at det er svært ved at tale med deres medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder. Det gælder derimod kun 17 % af virksomhederne i den offentlige sektor. Det er ifølge chefkonsulent, Michael Andersen, et bekymrende resultat, da tidligere undersøgelser har vist, at netop virksomhedernes opbakning har stor betydning for især ufaglærtes lyst til opkvalificering:

”Advarselslamperne blinker, når så mange virksomheder – især private – oplever det som udfordrende at tale med medarbejdere om deres svage læse- og skrivefærdigheder. Især fordi vi ved, at chefens opbakning er en af de vigtigste motivationsfaktorer, når det gælder opkvalificering. På lang sigt kan det have konsekvenser for Danmarks konkurrenceevne, fordi basale færdigheder udgør grundlaget for den løbende opkvalificering, som er nødvendig i en vidensøkonomi som den danske”, forklarer Michael Andersen.

Medarbejdernes eget ansvar at blive bedre til at læse og skrive

Analysen viser også, at de brancher, som har sværest ved at tale med medarbejderne om deres læse- og skrivefærdigheder, også er dem, hvor flest mener, at det er medarbejderens eget ansvar. Fx mener næsten halvdelen af bygge og anlægsvirksomheder (44%), at det primært er medarbejdernes eget ansvar at forbedre deres basale færdigheder, hvorimod det kun gælder 16 % af virksomhederne inden for den offentlige sektor:

”Der tegner sig et billede af, at der stadig er en markant kulturforskel mellem offentlige og private virksomheder, når det gælder interessen for medarbejdernes opkvalificering” siger Michael Andersen.

Om datagrundlaget

Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.103 offentlige og private virksomheder med mindst fem ansatte og hvor mindst 10 % af de ansatte er ufaglærte eller faglærte og en interviewundersøgelse blandt 12 virksomhedsledere. Dataindsamlingen er foretaget i 2016.

Relateret indhold