Artikel

Sådan arbejder ni uddannelser med grøn omstilling

07-11-2022
Artikel Videregående uddannelse

Danmarks ambitiøse klimamål kræver en omfattende og hastig grøn omstilling, og en væsentlig forudsætning er, at uddannelser bidrager til de rette kompetencer i arbejdsstyrken. En EVA-analyse viser, at grøn omstilling allerede præger landets videregående uddannelser.

Hvordan udvikler man produkter, der kan skilles ad og genanvendes i stedet for at blive smidt ud, når de er slidt? Hvordan måler man, hvilke typer mad der har det laveste klimaaftryk, og hvordan får man maskiner til at køre effektivt med det lavest mulige energiforbrug?

Det er eksempler på spørgsmål der bliver stillet på nogle af de videregående uddannelser, som i stigende grad fokuserer på at undervise de studerende i grøn omstilling.

Mens det er en del af kernefagligheden på uddannelser som kandidat i klimaforandringer på KU og deltidsmasteruddannelse i vindenergi på DTU, så har opgaven været en anden på uddannelserne til produktionsteknolog, maskinmester og i ernæring og sundhed. Men også her fylder grøn omstilling mere og mere på uddannelserne.

Det viser en caseundersøgelse af grønt læringsudbytte på ni videregående uddannelser, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

De ni uddannelser

  • Produktionsteknolog på Erhvervsakademi Midt/Vest
  • Ernæring og sundhed på Københavns Professionshøjskole
  • Bygningskonstruktøruddannelsen på Professionshøjskolen UCN
  • Læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon
  • Maskinmesteruddannelsen på MARTEC
  • Kandidat i Environmental and Ressource Management på Syddansk Universitet
  • Deltidsmasteruddannelse i vindenergi på Danmarks Tekniske Universitet
  • Kandidat i klimaforandringer på Københavns Universitet
  • Kandidat i Design for Planet på Designskolen Kolding

Mere om grøn omstilling i uddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet har en LinkedIn -side, der løbende skaber opmærksomhed og videndeler om grøn omstilling på det videregående uddannelsesområde - både blandt ordinære uddannelser og videregående efter- og videreuddannelser.

Målet har været at finde eksempler på forskellige typer af videregående uddannelsers arbejde med at give deres studerende et grønt læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, som de studerende kan bruge til at bidrage til løsningerne af væsentlige samfundsudfordringer ift. at komme i mål med den grønne omstilling.

Efterspørgsel på ”grønne” dimittender

Selvom de ni uddannelser er meget forskellige, og den grønne omstilling er mere central på nogle end andre, så finder EVA i undersøgelsen frem til, at uddannelserne generelt ser udvikling af undervisning med et grønt fokus som en naturlig udvikling:

”Uddannelserne fortæller, at de får mere af det og udvikler det grønne indhold i uddannelserne i takt med den generelle samfundsudvikling. Uddannelserne er i løbende dialog med de virksomheder, hvor deres dimittender får arbejde, og de fleste oplever en konkret efterspørgsel på dimittender med kompetencer inden for grøn omstilling,” siger Andreas Pihl Kjærsgård, der står bag undersøgelsen.

Motiveres af forskning

Undersøgelsen viser også, at den grønne udvikling på uddannelserne motiveres af forskning. Forstået på den måde, at forskningsmiljøer på uddannelsesstederne giver underviserne viden om fremtidsperspektiver og muligheder inden for den grønne omstilling i deres fag.

En anden pointe fra undersøgelsen er, at uddannelserne ikke kun fokuserer på, at de studerende opnår de tekniske kompetencer til at arbejde med grøn omstilling.

”Flere af uddannelserne har også fokus på, at de studerende får brug for kompetencer inden for ledelse, organisation og kommunikation for at kunne drive de nødvendige organisatoriske omstillinger og for at kunne motivere forskellige aktører som fx arbejdsgivere, kollegaer og kunder til at arbejde i retning af den grønne omstilling,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Svært at følge med hastig udvikling

Selvom der er fremgang over en bred kam, så viser EVA’s undersøgelse dog også, at underviserne og lederne på uddannelserne oplever, at det er udfordrende at skulle følge med den hurtige udvikling inden for den grønne omstilling. Det kan være svært at vælge, hvilke grønne løsninger der er vigtige for de studerende at lære om, og det kan også være udfordrende og ressourcekrævende at udvikle undervisernes kompetencer, finde relevant undervisningsmateriale og investere i teknisk udstyr i takt med hurtige udvikling grønne udvikling.

Relateret indhold

En del af:

Grøn omstilling

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse