Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser

04-05-2022

Danske videregående uddannelser har mange og meget forskellige muligheder for at give de studerende et grønt læringsudbytte. Gennem ni cases, illustrerer kataloget, hvordan uddannelserne griber arbejdet med den grønne omstilling an på forskellige måder.

Kataloget viser eksempler på forskellige typer af videregående uddannelsers arbejde med at give deres studerende et grønt læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, som de studerende kan bruge til at bidrage til løsningerne af væsentlige samfundsudfordringer ift. at komme i mål med den grønne omstilling.

Kataloget kan bruges af videregående uddannelser og politikere som inspiration til udvikling af uddannelser, der bidrager til den grønne omstilling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: (www) 978-87-7182-615-9

Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Grøn omstilling

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse