Artikel

Grøn omstilling påvirker unges valg af studie og karriere

29-09-2023
Artikel Videregående uddannelse

For 15 % af alle studerende var ønsket om at arbejde med grøn omstilling vigtigt for deres studievalg, og omkring hver fjerde vil arbejde med grøn omstilling, når de er færdiguddannede. Det viser en ny undersøgelse fra EVA.

Grøn omstilling har stigende betydning i samfundet, og for en betydelig andel af de unge har det også betydning for, hvilken uddannelse de vælger. For 15 % af alle førsteårsstuderende var ønsket om at arbejde med grøn omstilling afgørende for deres studievalg. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut – EVA, baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 5.850 studerende på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier. I undersøgelsen fremgår det, at 18 % valgte en erhvervsakademiuddannelse på grund af et ønske om at arbejde med grøn omstilling, mens 16 % valgte en professionsbacheloruddannelse og 14 % en universitetsuddannelse af samme grund.

Ønsket om at arbejde med grøn omstilling var vigtigt for mit studievalg

"Det er interessant, at der er en stor grupper, der vælger uddannelse direkte på baggrund af et ønske om at arbejde med grøn omstilling. Grøn omstilling er en del af grunden til, at vi får behov for, at tiltrække flere til uddannelser der er centrale for omstillingen, men også del af løsningen, fordi ønsket om at bidrage til grøn omstilling i sig selv motiverer unge til at vælge i den retning," siger Andreas Pihl Kjærsgård, seniorkonsulent på Danmarks Evalueringsinstitut - EVA.

For nogle studerende har ønsket om at arbejde med grøn omstilling ikke været afgørende for studievalget, men de har alligevel et ønske om at arbejde med grøn omstilling. Undersøgelsen viser således, at omkring hver fjerde (24 %) gerne vil arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse.

Tekniske uddannelser fører an

Det er særligt på de tekniske uddannelser, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling er afgørende for de unge. På det tekniske område på erhvervsakademierne svarer 33 %, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling var vigtigt for studievalget, mens det er 40 % på det tekniske område under professionshøjskolerne og 31 % på området Teknisk Videnskab på universiteterne. Samme mønster ses, når det handler om ønsket om at arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse.

"Det giver god mening, at grøn omstilling fylder mest for dem, der vælger tekniske uddannelser, fordi man her uddanner mange af de medarbejdere, der helt konkret skal arbejde i sektorer og med opgaver, der skal rykke vores samfund i retning af den grønne omstilling. Men det betyder ikke, at grøn omstilling ikke også spiller en rolle på fx humaniora og de samfundsvidenskabelige uddannelser. Vi er blot ikke vant til at se disse uddannelser i det perspektiv. Men det kan fx være en statskundskaber, der skal udforme den konkrete aftale om fredning af et naturområde," siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Der er forskel på, hvor meget undervisning i emner relateret til grøn omstilling fylder på de forskellige uddannelser. Generelt fylder det mest på de tekniske uddannelser på tværs af uddannelsessektorerne. 

Erhvervsakademiuddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Universitetsuddannelser

28 % vil gerne arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse 24 % vil gerne arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse 23 % vil gerne arbejde med grøn omstilling efter endt uddannelse.
18 % angiver, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling var vigtig for deres studievalg. 16 % angiver, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling var vigtigt for deres studievalg. 14 % angiver, at ønsket om at arbejde med grøn omstilling var vigtigt for deres studievalg.
45 % har modtaget undervisning i grøn omstilling i løbet af det første år. 28 % har modtaget undervisning i grøn omstilling i løbet af det første år. 34 % har modtaget undervisning i grøn omstilling i løbet af det første år.
34 % ønsker mere undervisning relateret til grøn omstilling. 30 % ønsker mere undervisning relateret til grøn omstilling. 28 % ønsker mere undervisning relateret til grøn omstilling.
77 % vurderer, at deres undervisere har en opdateret viden i grøn omstilling. 74 % vurderer, at deres undervisere har en opdateret viden i grøn omstilling. 71 % vurderer, at deres undervisere har en opdateret viden i grøn omstilling.

Hver tredje vil have mere undervisning i grøn omstilling

Mellem hver fjerde og knap halvdelen af førsteårsstuderende svarer, at de har modtaget undervisning i grøn omstilling, men der er flere, der har ønske om mere. På professionsbacheloruddannelserne vil 30 % have mere undervisning i grøn omstilling, på erhvervsakademiuddannelserne er det hver tredje studerende (34 %) og på universiteterne 28 %.

For nogle uddannelsesområder er ønsket mere udtalt. Blandt professionsbacheloruddannelserne er der flest på det medie- og kommunikationsfaglige område (44 %), efterfulgt af det tekniske område (40 %) og det pædagogiske område (35 %), mens ønsket på universiteterne er størst på samfundsvidenskab (32%) og teknisk videnskab (31%). Blandt erhvervsakademiuddannelserne skiller det økonomisk-merkantile område sig ud – her vil 40% af de førsteårsstuderende have mere undervisning i grøn omstilling.

"De studerende har en betydelig appetit på undervisning i grøn omstilling, og selvom man ikke lærer at bygge vindmøller på økonomi- eller på pædagoguddannelsen, betyder det ikke, at grøn omstilling ikke også kan have en plads her. Der er mange forskellige faglige perspektiver, som er relevante for grøn omstilling, og på baggrund af resultaterne er det oplagt at overveje, om det er relevant at styrke fokus på grøn omstilling på flere af uddannelserne," siger Andreas Pihl Kjærsgård, seniorkonsulent i EVA.

Relateret indhold

En del af:

Grøn omstilling

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen