Grøn omstilling på videregående uddannelser

03-10-2023

Dette notat belyser, hvad den grønne omstilling betyder for de studerende, og hvordan de oplever samspillet mellem deres uddannelse og den grønne omstilling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-692-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Grøn omstilling

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse