Artikel

Hver 10. studerende har overvejet at læse til lærer, men dropper tanken igen

04-04-2022
Artikel Videregående uddannelse

Der er et potentiale for flere ansøgere til læreruddannelsen. Mange unge overvejer nemlig at læse til lærer, men vælger i stedet en anden uddannelse. Mange af dem, især de fagligt stærke, søger i stedet ind på en universitetsuddannelse.

Rigtig mange unge har læreruddannelsen i tankerne, når de skal søge ind på en videregående uddannelse.

10 procent af alle optagne på videregående uddannelser, har, inden de søgte optagelse på en videregående uddannelse, overvejet at søge ind på læreruddannelsen. Men de er endt med ikke at søge ind på uddannelsen som første prioritet. De 10 procent består af 8 procent, der søger ind på en helt anden uddannelse, mens 2 procent søger ind på læreruddannelsen som en lavere prioritet.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der bl.a. bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende, der i sommeren 2020 blev tilbudt en plads på en videregående uddannelse. 24.422 studerende har deltaget i EVA's undersøgelse. 

Fravælgere har højere snit fra gymnasiet

Undersøgelsen dokumenterer, at de studerende, der overvejer, men fravælger læreruddannelsen , har et højere snit fra gymnasiet end dem, der ender med at vælge læreruddannelsen.  De studerende, der har overvejet læreruddannelsen, har et karaktersnit på 7,4, mens de lærerstuderendes snit ligger på 6,8.

”I en tid, hvor vi mangler uddannede lærere, er det et positivt udgangspunkt, at mange unge faktisk har læreruddannelsen med i overvejelserne, når de skal vælge uddannelse. Men det er ærgerligt, at der især er mange af de fagligt stærke i denne gruppe, som i sidste ende foretrækker at gå en anden vej,” siger chefkonsulent hos EVA Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Arbejdsvilkår og studiekultur demotiverer

Når de unge i undersøgelsen har overvejet læreruddannelsen, hænger det sammen med, at de i udgangspunktet ser positivt på muligheden for at søge ind på uddannelsen. Ifølge de studerende selv er der flere grunde til, at de alligevel ender med at fravælge læreruddannelsen:

Noget handler om, at de studerende forestiller sig, at de fremtidige vilkår i jobbet som lærer ikke er tiltrækkende – der peges på for lav løn, højt arbejdspres og en oplevelse af manglende muligheder for at gøre karriere på den lange bane.

Og mange, især de fagligt stærke studerende, peger også på, at de ikke har lyst til at starte på læreruddannelsen, fordi de forestiller sig, at den er for fagligt uambitiøs.

”Der er en forestilling om, at læreruddannelsen er uambitiøs, og at der er for mange studerende, der kommer igennem uddannelsen med for lille en arbejdsindsats,” forklarer chefkonsulent Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Adressere bekymringer

Hvis vi ønsker at motivere flere unge til at søge ind på læreruddannelsen, er det vigtigt at adressere de unges bekymringer, fx ved at sætte mere fokus på fagligheden både på uddannelsen og i lærerprofessionen, pointer Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

”Det er oplagt, at vi får mere fokus på at udfolde og udbrede kendskabet til fagligheden på læreruddannelsen, herunder fx at udbrede kendskabet blandt elever i folkeskolen eller på ungdomsuddannelserne. Det kan også være relevant at tydeliggøre mulighederne for at videreuddanne sig og styrke mulighederne for specialisering og videreuddannelse,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Udflytning kan øge optag

Mange af de fagligt stærkeste studerende søger især ind på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser i stedet for læreruddannelsen, viser undersøgelsen.

”Det bliver det interessant at følge, om planen om udflytning af videregående uddannelser, hvor der er lagt op til, at det bl.a. er de humanistiske fag, der står over for en nedskalering på universiteterne, kommer til at påvirke søgningen til læreruddannelsen,” påpeger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Tal

  • De studerende, der har overvejet læreruddannelsen, men fravalgt den, har et karaktergennemsnit på 7,4 fra gymnasiet. De lærerstuderende har et karaktergennemsnit på 6,8.
  • 24 % af dem, der har overvejet læreruddannelsen, har et snit over 9, mens den tilsvarende andel, blandt dem, der er optaget på læreruddannelsen er 14 %.
  • Blandt studerende, der har et snit over 9 og har overvejet læreruddannelsen, vælger 73 % en læreruddannelse og 23 % en professionsbacheloruddannelse.

Top 5: Derfor fravælger de fagligt stærke læreruddannelsen

1. Andre uddannelser er mere spændende (66 %)
2. Arbejdsvilkårene er ikke gode nok (40 %)
3. Foretrækker en akademisk uddannelse (31 %)
4. Lærerlønnen er for lav (26 %)
5. Karrieremulighederne er for dårlige (19 %)

Sådan har vi gjort

  • Undersøgelsen bygger på registerdata og spørgeskemadata fra en spørgeskemaundersøgelse med 24.422 besvarelser blandt studerende, der i august 2020 blev optaget på en videregående uddannelse via Den Koordinerede Tilmelding.
  • Desuden indgår 14 kvalitative interview blandt fagligt stærke studerende, der har overvejet læreruddannelsen, men ikke har søgt ind på den.

Fakta om læreruddannelsen

Læreruddannelsen var i 2021 Danmarks sjettestørste uddannelse. I 2021 var der 2.556, der blev optaget på uddannelsen gennem KOT. Det svarer til 3,8 % af det samlede optag.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse