Unges overvejelser om at søge ind på læreruddannelsen

03-04-2022

I denne rapport præsenterer vi en undersøgelse af søgningen til læreruddannelsen, hvor vi har sat fokus på den gruppe af studerende, som overvejer læreruddannelsen, men ender med at vælge den fra til fordel for en anden uddannelse. Vi afdækker, hvor mange der overvejer at læse til lærer, og hvad der karakteriserer dem, hvorefter vi belyser, hvorfor de fravælger læreruddannelsen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2022

ISBN: 978-87-7182-616-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse