Artikel

Studievalg: Sådan kan du hjælpe unge med at træffe gode studievalg

04-06-2020
Artikel Videregående uddannelse

Juni er både eksamenstid og studievalgstid. For senest 5. juli skal unge, der ønsker at læse videre, have søgt de uddannelser, de allerhelst vil ind på. I år er juni også krise- og coronatid, hvor søgningen til videregående uddannelser kan vise sig at stige. Dermed er unges valg af både 1., 2. og 3. studieprioritet endnu vigtigere. EVA giver seks råd til undervisere, vejledere og andre, der møder unge studiesøgende i denne tid.

Uddannelsessystemet er stort og komplekst, og unge har ofte begrænset viden om de forskellige videregående uddannelser og mulighederne for at blive optaget. EVA har med udgangspunkt i analyser af unges studievalg og frafald samlet en række råd til, hvordan man hjælper unge med at træffe gode studievalg.

1. I gang i god tid

Det tager tid at blive afklaret om, hvad der er et godt studievalg. Derfor er det en god ide at hjælpe unge tidligt i gang med at tænke over deres kommende valg og orientere sig i forskellige uddannelser. Beslutningen skal helst ikke træffes tæt på deadline. For jo mere afklarede unge er med deres valg af studie, desto mindre er risikoen for, at de falder fra. Og de unge, som er mest afklarede, er ofte også dem, der har truffet deres studievalg længe før ansøgningsfristen. I god tid er på høje tid nu.

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

2. Søg informationer flere steder

Unge kan med fordel søge viden om deres uddannelsesmuligheder hos forskellige kilder. Vi ved, at unge, der søger viden flere steder, er mere afklarede om deres studievalg end dem, der bruger få kilder.

Unge anvender ofte UddannelsesGuiden ug.dk og uddannelsesinstitutionernes hjemmesider som kilde til information. Og så er åbent hus-arrangementer og studiepraktik typisk en anden meget anvendt kilde til viden om videregående uddannelser. I år, hvor forårets fremmøde-arrangementer er aflyst, er det endnu vigtigere at pege på andre muligheder for direkte kontakt med uddannelsesmiljøerne for at imødekomme unges informationsbehov.

At høre nærmere om en uddannelse fra en, der har førstehåndskendskab til selve studiet, er en god ide. Unge, der har haft kontakt med vejledere, undervisere og nuværende eller tidligere studerende på de videregående uddannelser, de overvejer at ansøge, er nemlig mere afklarede om deres studievalg end andre unge.

 3. Lad faglig interesse være afgørende

Unge, der vælger studie efter egen faglige interesse, har markant lavere risiko for at droppe ud i løbet af det første studieår, end fx unge der vælger studie for at gøre familien glad. Så inspirer den unge til at udforske, hvor vedkommendes faglige interesse er størst.

4. Slut fred med sabbatåret – også i en coronatid

Planer om sabbatår med udlandsrejser og højskoleophold har trange kår i disse tider. Hav dog for øje, at et sabbatår for mange unge kan være en tiltrængt pause, der også hjælper dem til at blive afklarede om hvilket studie, der er rigtigt for dem. Et sabbatår kan være et bedre valg end et panikvalg af uddannelse i sidste øjeblik. Studerende, der har taget sabbatår, har en lavere frafaldsrisiko i løbet af de første to år på uddannelsen (25 %), sammenlignet med studerende, der ikke har holdt sabbatår (30 %). En stor del af unge med et sabbatår i bagagen oplever, at de bruger året til at blive løftet fagligt.

5. Flyt fokus fra karaktergennemsnit

Mange unge er allerede undervejs i deres ungdomsuddannelse bekymrede for, om de får det karaktergennemsnit, der skal til for at komme ind på en god uddannelse, og måske er bekymringen ekstra stor i år, hvor mange forventes at søge, og karakterbonussen er afskaffet. Der er imidlertid god grund til at udfordre bekymringerne. Karakterkravene i uddannelsessystemet er bredt set ikke så krævende, som de opleves af nogle. I 2018 var det kun 10 % af uddannelserne, der krævede et gennemsnit på mere end 9, mens 50 % af uddannelserne slet ikke havde et karakterkrav. Hele 81 % af de optagne studerende i 2018 fik plads på deres førsteprioritet.

6. Vær grundig med valget af 2. og 3. prioritet

Opfordr den studiesøgende til også at være grundig med at få afklaret hvilke uddannelser, han eller hun ønsker som 2. og 3. prioritet. For en del unge vil som nævnt opleve, at de ikke kommer ind på deres førsteprioritet. Og fra tidligere ved vi, at søgningen til uddannelserne kan stige i en krisetid. Derfor er det endnu mere vigtigt, at unge også får truffet nogle gode og afklarede andet- og tredjevalg. EVA-analyser viser, at unge, der kommer ind på uddannelser, der var deres 2. eller 3. prioritet, har en tendens til at have truffet mindre afklarede studievalg, hvilket igen betyder, at de har større risiko for at falde fra.

God fornøjelse med vejledningen!

Fakta om studerende

  • 37 % af de studerende, der ikke var afklarede om deres valg af studie, faldt fra i løbet af det første år.
  • 14 % af de studerende, som var afklarede med, hvad de skal studere, faldt fra på første studieår

Læs rapporterne