Artikel

Spændende job og faglige interesser trækker, når unge vælger studie

11-03-2024
Artikel Videregående uddannelse

Det er muligheden for at få et spændende job og følge en faglig interesse, der vægter højest, når unge vælger en videregående uddannelse. Dette er blandt de centrale fund fra EVAs undersøgelser, som præsenteres i et nyt faktaark, hvor vi har samlet de vigtigste pointer om unges studievalg.

Vil der fortsat være færre unge, der søger ind på pædagoguddannelsen, eller vender det nu? Og vil der være flere, der tager et sabbatår? Disse spørgsmål får vi svar på, når ansøgningsfristen til videregående uddannelser via kvote 2 udløber på fredag, den 15. marts.

Men hvad ved vi egentlig om, hvad unge vægter, når de vælger studie, og hvad der får dem til at fravælge andre uddannelser? Dette har EVA undersøgt gennem en række undersøgelser i de seneste år, og nu er de vigtigste resultater blevet samlet i et faktaark, der giver et let overblik.

I faktaarket kan du blandt andet læse:

 • Faglig interesse og spændende job er afgørende for flest i studievalget

  Faglig interesse og spændende job betyder mest for studerende, når de skal vælge studie. 88 procent af de studerende siger, at det afgørende for studievalg var deres faglige interesse for uddannelsen, mens et spændende job var afgørende for 85 procent. For dem der vælger en pædagog- eller sygeplejerskeuddannelse er det over 90 %, der peger på, at det at gøre en positiv forskel for andre var afgørende for deres valg.
 • Forestillinger om løn og arbejdsvilkår får unge til at fravælge uddannelser til sygeplejerske og pædagog

  Studerende, der i 2022 overvejede, men fravalgte uddannelserne til sygeplejerske og pædagog, peger i høj grad på forestillinger om lav løn og dårlige arbejdsvilkår som årsag til, at de valgte en anden uddannelse. 73 procent af de studerende, der overvejede sygeplejerskeuddannelsen, peger på, at 'arbejdsvilkårene er ikke gode nok' som årsag til fravalget. Det gælder 53 procent af dem, der overvejede pædagoguddannelsen.
 • Kvote 2-studerende falder mindre fra

  I 2023 blev 17 procent af de studerende optaget på en videregående uddannelse via kvote 2, mens 40 procent blev optaget via kvote 1 og resten på uddannelser med fuldt optag. 19 procent af de kvote 1-studerende dropper ud i løbet af det første år på universitetet, mens det kun gælder 13 procent af kvote 2-studerende.
  I faktaarket finder du resultater om studievalg, valg og fravalg af uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver samt IT- og ingeniøruddannelser, samt viden om studerende optaget på kvote 2.

Alle undersøgelserne kan læses i deres fulde længde på eva.dk, og du finder direkte links til kilderne under hvert fakta.

Læs rapporterne

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse