Hvad ved vi om unges valg af studie og kvote 2?

11-03-2024

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet en lang række undersøgelser af, hvad der ligger bag studerendes valg af videregående uddannelser, og hvorfor de i stigende grad fravælger nogle uddannelser. Vi har også undersøgt, hvad der særligt kendetegner studerende, der er optaget via kvote 2. I dette faktaark vi samlet en række af de vigtigste fund i EVA's undersøgelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

 

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse