Artikel

Gode studievaner anlægges tidligt

30-03-2016
Artikel Videregående uddannelse

Overgangen fra elev til studerende kan være udfordrende, især hvis der er uklarhed om studiets forventninger til den studerendes indsats. Det kan føre til manglende motivation, utilfredshed med studiet og i sidste ende frafald. Derfor er studiestart et af fire områder, som en ny undersøgelse fra EVA om studieintensitet anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne sætter fokus på.

Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og have et større læringsudbytte. I et nyt inspirationskatalog fra EVA "Styrk de studerendes udbytte" præsenteres ni cases med indsatser, som alle har haft til formål at øge de studerendes studieintensitet.

De ni cases er relateret til et af fire områder, hvor det er relevant at sætte ind for at øge studieintensiteten: studiestart, rammesætning af læringsaktiviteter, undervisnings- og prøveformer samt monitorering af studieintensiteten. Casene er tænkt som inspiration til udvikling af indsatser og skal således tilpasses til den specifikke kontekst.

Et eksempel er studiestart, hvor man som nystartet studerende skal lære miljøet på uddannelsen at kende, blive fortrolig med kulturen og udvikle en studiestrategi, der matcher kravene og forventningerne på uddannelsen. Hér peger forskningen på, at hvis de studerende lærer gode og produktive studiestrategier tidligt i studiet, kan det have positiv betydning for de studerendes læring og tilfredshed med studiet, hvilket har en positiv sammenhæng med høj studieintensitet:

”Det er ikke ualmindeligt, at de studerende oplever, at de selv må lære sig kunsten at studere. Imidlertid peger forskningen på, at uddannelsesinstitutionerne spiller en helt central rolle og må tage en del af ansvaret for at anvise studiestrategier og læringsmetoder, som kan hjælpe de studerende med falde til i det nye sociale og faglige miljø på studiet”, forklarer specialkonsulent hos EVA, Dina Celia Madsen, som har været projektleder på undersøgelsen.

5 spørgsmål inden I går i gang:

  • Hvordan er de studerendes tidsforbrug på vores institution/uddannelse?
  • Hvad kendetegner uddannelsen med hensyn til fx valgfrihed?
  • Hvad kendetegner vores studerende?
  • Er der nogen gruppe af studerende, som vi særligt ønsker at ramme?
  • Hvad kendetegner vores undervisere og deres tilgang til de studerendes studieintensitet?

Relateret indhold

En del af:

Studieintensitet

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen