Styrk de studerendes udbytte

20-05-2016

Få inspiration til de greb og metoder, I som uddannelsesinstitutioner kan gøre brug af for at øge studieintensiteten hos de studerende. Kataloget henvender sig til studieledere, uddannelsesledere og andre med et mere overordnet ansvar for tilrettelæggelse af undervisningen på de videregående uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-906-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Studieintensitet

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse