Artikel

Studerende savner fysisk undervisning

14-12-2020
Artikel Videregående uddannelse

59 procent af de nystartede studerende foretrækker almindelig undervisning frem for den online undervisning, der har præget studiestarten i 2020. Samtidig svarer ca. 40 procent, at de har svært ved at holde motivationen og koncentrere sig foran skærmen. Det viser en ny undersøgelse fra EVA om online undervisning på videregående uddannelser.

Fjernundervisning hjemme i studieboligen eller på kollegieværelset har været virkeligheden for rigtigt mange studerende i 2020. Cirka to ud af tre (68 procent) af de studerende, der startede på en videregående uddannelse i sensommeren, har modtaget online undervisning på første semester. Det viser EVA’s spørgeskemaundersøgelse, som har været sendt ud til ca. 10.500 nystartede studerende.

Og der er ingen tvivl om, hvilken type undervisning, de studerende foretrækker. 59 procent svarer, at de helst vil have fysisk undervisning, mens kun 4 procent foretrækker at blive undervist foran skærmen. 35 procent ser gerne en kombination af de to undervisningsformer, og 2 procent synes begge er lige gode.

»Fysisk undervisning i et auditorium eller i et klasselokale lægger mere naturligt op til, at de studerende deltager aktivt og arbejder sammen om at forstå stoffet. Muligheder, som har stor betydning for de studerendes læring, og som er vanskelige at overføre til et onlineformat,« siger seniorkonsulent hos EVA, Mathias Tolstrup Wester.

4 ud af 10 har svært ved at koncentrere sig og holde motivationen

Når så mange studerende foretrækker fysisk undervisning, kan det bl.a. hænge sammen med, at mange oplever et koncentrationstab ved online undervisningen. 41 procent af de nystartede studerende svarer i EVA’s undersøgelse, at online undervisning gør det vanskeligt at koncentrere sig, og 40 procent har svært ved at holde motivationen oppe.

»Man kan sagtens forestille sig, at de studerende bliver lettere distraheret, når de modtager undervisning hjemme i egen lejlighed eller på kollegieværelset. Ligesom det kan være sværere at holde en høj motivation, når man sidder alene foran sin computer og skal følge undervisningen og lære stoffet,« siger Mathias Tolstrup Wester.

Online undervisning går ud over studiefællesskabet

En god studiestart er for mange forbundet med sociale aktiviteter og fællesskaber. Men her har den digitale undervisning også vist sig som en udfordring. Over halvdelen af de nystartede studerende (55 procent) svarer, at online undervisning gør det svært at være en del af et studiefællesskab. Det kan få konsekvenser for de studerende på sigt, forklarer Mathias Tolstrup Wester:

»Den sociale del af studielivet – særligt i begyndelsen af studiet –  betyder enormt meget for de studerendes trivsel. Tidligere undersøgelser har bl.a. vist, at der er en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af social tilknytning og deres risiko for at falde fra uddannelsen. «

Halvdelen af de studerende har oplevet god online undervisning

Selv om de studerende i langt højere grad foretrækker fysisk undervisning, har over halvdelen også oplevet at få god online undervisning. Det er altså ikke nødvendigvis kvaliteten af undervisningen, de studerende er utilfredse med, men selve rammerne.

»De studerende synes måske, at undervisningsmaterialet er godt, og at lærerne er velforberedte og engagerede. Men god digital undervisning kræver nogle særlige kompetencer for at aktivere de studerende og skabe sociale fællesskaber. Vores undersøgelse tyder i hvert fald på, at de studerende oplever nogle begrænsninger ved den online undervisning, de har modtaget,« forklarer Mathias Tolstrup Wester.

Online undervisning er især udbredt på universiteterne, hvor hele 80 procent af de nystartede studerende har modtaget det. På erhvervsakademiuddannelserne er der tale om 66 procent, og på professionsbacheloruddannelserne 55 procent.

Om undersøgelsen

  • EVA har modtaget besvarelser fra mere end 10.000 nystartede studerende på de videregående uddannelser i oktober 2020.
  • Vi har bl.a. spurgt ind til, hvorvidt de studerende har modtaget online undervisning i den første tid på semestret, og hvordan de har oplevet online undervisningen.
  • Spørgsmålene indgår i EVA’s forløbsundersøgelse, der sendes ud til alle studerende på de videregående uddannelser og omhandler frafald og andre beslægtede temaer som uddannelseskvalitet og trivsel.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse