Artikel

Drop udveksling og find et relevant studiejob eller praktikforløb, hvis du vil hurtigt i job

16-06-2016
Artikel Videregående uddannelse

Et studierelevant job øger kandidatstuderendes sandsynlighed for at komme i job og få en højere løn. Praktikforløb giver tilsvarende fordel for samfundsvidenskabelige studerende og til dels for humanistiske studerende. Til gengæld opnår studerende generelt ikke en effekt af at tage på udveksling. Sådan lyder konklusionen i en ny effektanalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Tre ud af fire kandidatstuderende supplerer deres universitetsuddannelse med et studierelevant job, et udvekslingsophold eller et praktikforløb (projektorienterede forløb). De fleste følger altså de råd, som ofte gives i den uddannelsespolitiske debat: Sørg for at få erfaringer fra andre steder end blot din studium. Tidligere studier har påvist positive effekter af at have studiejob, men med EVA’s analyse er det første gang, at der er samlet så omfattende data, som både inkluderer studiejob, praktik og udveksling.

EVA’s nye effektanalyse viser, at kandidatstuderende med et relevant studiejob har i gennemsnit 10-20 procentpoint større sandsynlighed for at være i job året efter dimission i sammenligning med tilsvarende studerende, der ikke har et relevant studiejob. Samtidig giver det relevante studiejob en positiv løneffekt i niveauet 1.300-4.600 kr. om måneden.

Praktik (projektorienterede forløb) giver ifølge analysen i gennemsnit en tilsvarende fordel for samfundsvidenskabelige studerende, mens humanistiske studerende kun opnår en beskæftigelseseffekt af det. Hvis de studerende i stedet har valgt at tage på udveksling, opnår de i gennemsnit ikke en positiv effekt på deres beskæftigelse og løn. 

Studiejob og projektorienterede forløb har en direkte kobling til arbejdsmarkedet

At især studierelevante jobs, men til dels også praktik, har så positive effekter på beskæftigelse og løn, er der nærliggende forklaringer på:

”Disse aktiviteter kobler godt til arbejdsmarkedet, fordi man opnår arbejdspladserfaring og udbygger sit netværk. Når et studierelevant job er særligt godt, kan det hænge sammen med, at det er en supplerende aktivitet ved siden af studiet i modsætning til praktik og udvekslingsophold, som blot erstatter de almindelige studieaktiviteter” forklarer evalueringskonsulent hos EVA, Natasha Reimer Thaysen, der har været projektleder på analysen.

Omvendt er der ikke nogen effekt af at tage på udveksling. ”Udveksling er mindre udbytterigt end sit ry – i hvert fald i forhold til løn og beskæftigelse. Det er lidt overraskende, og det kan skyldes, at udveksling ikke i samme grad kobler til arbejdsmarkedet. Det kan også handle om, at et udlandsophold ikke opnår samme prestige som tidligere, fordi det er blevet så nemt at rejse,”udtaler Natasha Reimer Thaysen. 

Om datagrundlaget

Datagrundlaget er personer, der blev optaget på og har gennemført en 2-årig kandidatuddannelse på et af de otte danske universiteter i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012. Grundet forskellige måletidspunkter for hhv. beskæftigelse og løn er der forskel i størrelsen af de to populationer. Beskæftigelsesanalysen har en bruttopopulation på 28.921 personer, og hvor lønanalysen har en population på 22.665 personer.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse