Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

05-05-2016

De studerendes overgang fra de videregående uddannelser til arbejdsmarkedet har blandt andet stor politisk bevågenhed. EVA har undersøgt, hvilken betydning de studerendes egne tilvalg i form af studiejob, frivillig praktik og udlandsophold har for deres overgang til arbejdsmarkedet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: (www) 978-87-7958-9397-19

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse