Artikel

Danske studerende opnår brede arbejdsmarkedskompetencer

06-06-2017
Artikel Videregående uddannelse

De fleste studerende vurderer, at de ikke kun opnår faglige kompetencer, men også mere generelle arbejdsmarkedskompetencer, som er nyttige ift. at kunne varetage forskellige typer jobs efter endt uddannelse. Det handler blandt andet om at kunne samarbejde med andre og om at kunne skrive klart og struktureret. Det fremgår af en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Det er ikke kun faglige kompetencer, men også generelle arbejdsmarkedskompetencer, der opnås på studiet. Sådan lyder de studerendes vurdering i en ny undersøgelse fra EVA, der ser på koblingen mellem uddannelse og arbejdsmarked. Resultatet understreger ifølge projektleder Andreas Pihl Kjærsgård, at uddannelserne giver de studerende mere end fagspecifikke kompetencer: 

”Det er ikke alene via praktikforløb eller studiejobs, at de studerende oplever at tilegne sig arbejdsmarkedskompetencer. Faktisk kan uddannelserne på mange måder arbejde med at fremme, at de studerende får kompetencer, der er bredt anvendelige på arbejdsmarkedet,” forklarer Andreas Pihl Kjærsgård. 

De studerende vurderer, at deres uddannelser giver dem gode kompetencer til at koble deres uddannelse til arbejdsmarkedet, når de modtager undervisning med tydelige mål og krav, og når de får mulighed for anvende det lærte i konkret problemstilling. Desuden oplever de studerende, at løbende feedback fra underviserne og et godt studiemiljø både fagligt og socialt også er med til at give dem kompetencer til at koble deres uddannelse til arbejdsmarkedet.

Samtidig vurderer de studerende, at deres uddannelse fremmer fagspecifikke kompetencer, når uddannelsen har fokus på studieintensitet. Det flugter med tidligere forskning, som viser, at der er en sammenhæng mellem studieintensitet og læringsudbytte.

Studerende på universiteter og professionshøjskoler opnår forskellige arbejdsmarkedskompetencer

EVA’s undersøgelse viser, at de studerende på professionshøjskolerne i højere grad end universitetsstuderende vurderer, at deres uddannelse giver dem generelle erhvervskompetencer. De dækker over evnen til at samarbejde godt med andre, løse komplekse, virkelige problemstillinger i praksis samt erhverve job- eller arbejdsrelateret viden og færdigheder. Omvendt vurderer universitetsstuderende i højere grad, at deres uddannelse giver dem refleksionskompetencer. De dækker over evnen til at skrive og tale klart, effektivt og struktureret samt tænke kritisk og analytisk.

Ifølge Andreas Pihl Kjærsgård er resultatet ikke så overraskende set i lyset af forskellene på de typer af uddannelser, som professionshøjskoler og universiteter udbyder:

”Professionshøjskolerne uddanner i højere grad end universiteterne til bestemte professioner, fx lærer eller sygeplejerske. Samtlige uddannelser på professionshøjskolerne har netop til formål at være praksisrettede, hvorimod universiteter i mindre grad uddanner til bestemte professioner,” udtaler Andreas Pihl Kjærsgård.

Om datagrundlaget

Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) gennemførte blandt 8.811 studerende på de videregående uddannelser i 2014.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse