Uddannelseskvalitet og generelle arbejdsmarkedskompetencer

17-08-2017

EVA har undersøgt sammenhængene mellem uddannelseskvalitet og de studerendes opbygning af arbejdsmarkedskompetencer. Vi har stillet skarpt på, hvordan de studerende vurderer koblingen mellem deres videregående uddannelse og arbejdsmarkedet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse