Artikel

Stigning i optagne studerende på pædagoguddannelsen

28-07-2020
Artikel Videregående uddannelse

Pædagoguddannelsen oplever i 2020 for første gang i fire år en stigning i antallet af optagne studerende. Dermed er en kedelig kurve knækket. I alt er 86 flere studerende optaget på pædagoguddannelsen end i 2019 – en stigning på 2 %.

Når håbefulde ansøgere til videregående uddannelser efter midnat 28. juli får svar, er der flere kommende pædagoger iblandt dem end de seneste fire år. Trods et lille fald (1 %) i antallet af kvote 1 ansøgere til pædagoguddannelsen i år, er der sammenlignet med 2019 flere optagne på uddannelsen. I alt er der i år 4.955 optagne på pædagoguddannelsen.

Det er glædeligt, at der har været flere kvalificerede ansøgere til pædagoguddannelsen i år, siger Camilla Thorgaard, EVA’s områdechef for videregående uddannelse.

”I en tid med stigende børnetal og politiske ambitioner om at sikre mere uddannet personale og større kvalitet på børneområdet, er det en god nyhed, at pædagoguddannelsen optager flere studerende. Der er ganske enkelt brug for, at pædagoguddannelserne kan tiltrække kvalificerede ansøgere og fylde studiepladserne op.”

Fortsat ledige pladser på pædagoguddannelsen

Stigningen i optagne på pædagoguddannelsen er dog lavere end på flere andre uddannelser i et år, hvor de videregående uddannelser har modtaget rekordmange ansøgninger. Stigningen har været højere på nogle af de andre velfærdsuddannelser. Fx har folkeskolelærer og sygeplejerske oplevet stigninger på hhv. 6 og 7 % i optagne.

Den beskedne fremgang skal også ses i lyset af, at det i de seneste år har det været vanskeligt for pædagoguddannelsen netop at få fyldt studiepladserne op, siger Camilla Thorgaard.

”Med stigningen i optaget i år er pædagoguddannelsen kun lige netop tilbage på samme niveau som i 2018 (4.957optagne). Og også i 2020 er der ledige pladser på pædagoguddannelserne landet over. I alt har 14 ud af 35 uddannelsessteder ledige pladser på pædagoguddannelsen. Sidste år var det 12 ud af 35 steder. Der er dermed stadig potentiale for at øge optaget yderligere i de kommende år”.

Rekordmange optagne samlet set – og flere ikke-optagne

Også samlet set på de videregående uddannelser er der i år flere optagne end tidligere. Faktisk slår 2020 rekord i antal optagne med i alt 69.526 ud af de 94.604 ansøgere til videregående uddannelser. Det er en stigning på 6 % sammenlignet med 2019, hvor der blev optaget 65.714.

Andelen af ikke-optagne, forstået som differencen mellem antal ansøgere og antal optagne med semesterstart denne sommer eller vinter, er også steget sammenlignet med 2019 med hele 9 %.

Denne stigning er større end stigningen i optagne. De 5000 nye studiepladser, som et enigt Folketing tidligere på sommeren valgte at oprette, har dog afbødet mængden af afslag. De unge har både søgt og fået mulighed for at komme ind på uddannelser inden for bl.a. It, STEM og økonomi, pointerer Camilla Thorgaard.

”I forbindelse med finanskrisen tilbage for 10-12 år siden så vi en stigning i andelen af ikke-optagne på op mod 50 %. Der er vi heldigvis ikke i år.”

Ansøgere, optagne og afviste på videregående uddannelser 2004-2020

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse