Artikel

Flere børn, men færre nye pædagoger

05-07-2019
Artikel Videregående uddannelse

Der kommer flere børn i fremtiden, men færre nye pædagoger til at passe dem. For femte år i træk har færre unge søgt om optagelse på pædagoguddannelsen.

Den 5. juni 2019 var der ansøgningsfrist til de videregående uddannelser. I alt har 88.754 håbefulde unge sendt deres ansøgninger afsted, og igen i år er antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen faldet. Det er et problem, for samtidig med, at der i fremtiden kommer flere børn, tyder meget på, at der bliver færre nye pædagoger til at passe dem.

En kedelig tendens

I 2018 søgte 6.379 unge ind på pædagoguddannelsen. Heraf blev lige under 5.000 optaget, hvilket er det laveste antal i flere år. I år er ansøgertallet faldet til 5.956. Tilbage i 2014 så det dog mere positivt ud for landets største videregående uddannelse. Her ønskede hele 7.798 ansøgere en plads på uddannelsen, men siden da er antallet af ansøgere faldet med 23,6 %. Udviklingen i, hvor mange studerende, der er blevet optaget på uddannelsen, har været mere stabilt, men dog svagt faldende siden 2016.

”Det har desværre været en tendens i de senere år, at færre og færre søger ind på pædagoguddannelsen, og det er ærgerligt, for fremskrivninger af den demografiske udvikling i Danmark viser, at vi får brug for mange flere pædagoger i fremtiden,” fortæller Mathias Tolstrup Wester, der er konsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut. 

Færre voksne til flere børn

Sammensætningen af forskellige aldersgrupper i den danske befolkning ændrer sig markant de kommende år. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at vi især får flere ældre, men også flere børn i alderen 0-6 år i løbet af det kommende årti. Samtidig svinder andelen af 19-25-årige, som er den primære målgruppe for ansøgere til de videregående uddannelser bl.a. pædagoguddannelsen. Det vil unægtelig give en række udfordringer, da der risikerer at mangle hænder til at løse samfundets mange velfærdsopgaver såsom ældrepleje, behandling af syge og at drage omsorg for de mange børn i dagtilbuddene.

”Lige nu er der jo en politisk ambition om, at vi skal sikre mere uddannet personale i dagtilbuddene, særligt hvis der bliver indført minimumsnormeringer. Både den demografiske udvikling i landet og udviklingen i ansøgertallet til pædagoguddannelsen viser dog, at det kan gå hen og blive en vanskelig opgave,” siger Mathias Tolstrup Wester.

Efter 2025 ser udviklingen i antallet af 19-25 årige ud til at stagnere på et niveau omtrent 4 % lavere end i 2019. Antallet af børn i alderen 0-6 år vil imidlertid være stærkt stigende i hele perioden frem mod 2030, hvor der vil være mere end 17 % flere børn i aldersgruppen. Udviklingen i andelen af 6-15-årige følger udviklingen i gruppen af 19-25-årige frem mod 2030, og man må forvente, at denne stigning vil fortsætte efter 2030 med tanke på den kraftige stigning i andelen af de yngste borgere.

Befolkningsudvikling for 0-6-årige, 6-15-årige og 19-25-årige fra 2013-2030

Kilde: Danmarks Statistiks statistikbank, tabel FOLK2 og FRKM119
Note: 2019 = indeks 100. Bemærk, at 6-årige optræder i to grupper. Tallene angiver folketallet og det forventede folketal per 1. januar det pågældende år.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse