Artikel

Nyt projekt skal undersøge gymnasielæreres efteruddannelse

13-12-2023
Artikel Voksen- og efteruddannelse Ungdomsuddannelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skal med støtte fra Novo Nordisk Fonden de kommende 2½ år undersøge, om udbuddet af efteruddannelse til gymnasielærere passer til den forandrede virkelighed på gymnasierne, som er fulgt med den markante stigning i elevtallet.

Gymnasiernes opgave har ændret sig de seneste år. Langt flere elever vælger gymnasiet, og det giver en større mangfoldighed i elevpopulationen end tidligere, samtidig sker der samfundsudviklinger med grøn omstilling, øget digitalisering og en ny medievirkelighed, der stiller nye krav til undervisningen.

Men hvad betyder det for, hvilken efteruddannelse af gymnasielærere, der er relevant, og er udbuddet af efteruddannelse i dag det rigtige.

Det vil Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøge i et nyt projekt, der er støttet med 4.6 millioner kroner af Novo Nordisk Fonden, og som skal løbe frem til 2026.

”Der mangler en samlet viden om, hvordan de store ændringer på de gymnasiale uddannelser ændrer vilkårene for efteruddannelse af gymnasielærerne. Med dette projekt ønsker vi at skabe et fælles vidensgrundlag og et fælles sprog om gymnasielærernes efteruddannelse, der giver øget viden om praksis i dag og om hvilke behov, der er i fremtiden,” siger Christina Barfoed-Høj, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut – EVA.

I Novo Nordisk Fonden ser man også frem til undersøgelsens resultater.

”Gymnasielæreres evner til at undervise og engagere de unge er meget vigtig for de unges studieparathed og ønsker om at tage en videregående uddannelse. EVA’s undersøgelse vil skabe ny viden om gymnasielæreres efteruddannelse, hvilket er et underbelyst område. En samlet oversigt over praksis, behov og udbud vil understøtte udviklingen af relevant efteruddannelse, som kan sikre, at gymnasielærerne hele tiden har den nyeste viden og rette undervisningskompetencer til at udføre fremragende naturvidenskabelig undervisning,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden.

Projekt i fem faser

Projektet kommer til at løbe i fem faser. De første tre faser omfatter forskellige undersøgelser i form af registeranalyser, spørgeskemaundersøgelser blandt undervisere, tillidsrepræsentanter og skoleledere og interviews med både fagforeninger, elevforeninger, rektorforeninger, ministerier og udbydere af efteruddannelser.

De sidste to faser omfatter casebesøg på gymnasier med kvalitative interviews med undervisere, tillidsrepræsentanter, gymnasieledere og elever. Hertil kommer kvalitative interviews med uddannelsesledere på universitetsuddannelser og dybdeinterviews med fagkonsulenter, rektor- og elevforeninger, GL og formandskab for de faglige foreninger.

Projektet vil resultere i en række delrapporter med resultater fra de forskellige undersøgelser, ligesom der vil blive produceret andre produkter, der kommunikerer projektets hovedfund og formidler interessante eksempler på efteruddannelse af gymnasielærere.

”Det er vores ambition, at vi med denne undersøgelse kan bidrage med ny viden, der både har værdi for gymnasielærerne, ledelserne på gymnasieskolerne, udbydere af efteruddannelse og i sidste ende gymnasieeleverne,” siger Christina Barfoed Høj.

Relateret indhold

Leif Bonderup
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen