Personales uddannelse og kompetencer

Gymnasiernes opgave har ændret sig de seneste år, og det har betydning for, hvilken efteruddannelse der er relevant for gymnasielærere. Bliv klogere på kompetenceudvikling på gymnasierne. 

Artikel

Nyt projekt skal undersøge gymnasielæreres efteruddannelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skal med støtte fra Novo Nordisk Fonden de kommende 2½ år undersøge, om udbuddet af efteruddannelse til gymnasielærere passer til den forandrede virkelighed på gymnasierne, som er fulgt med den markante stigning i elevtallet.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om personales uddannelse og kompetencer

Alle udgivelser om personales uddannelse og kompetencer