Artikel

Set med unges øjne: EVA vil følge 42 elever på udvalgte erhvervsuddannelser

24-01-2024
Artikel Ungdomsuddannelse

EVA går i nyt projekt helt tæt på erhvervsskoleelevers egne oplevelser med deres uddannelses kultur og indhold. Målet er at komme med bud på løsninger, der kan styrke kvaliteten af uddannelserne.

I et nyt projekt om elevperspektiver på udvalgte erhvervsuddannelser vil EVA skabe nye viden og bud på, hvordan kvaliteten af uddannelserne kan styrkes.

Omdrejningspunktet for projektet er en forløbsundersøgelse, hvor EVA følger 42 unge gennem et år og undervejs vil afdække deres oplevelser med at gå på en erhvervsuddannelse. Hvordan oplever eleverne undervisningen, lærerne, fællesskaberne og i det hele taget kulturen og strukturen på uddannelserne og på deres praktiksteder?

Projektet løber frem til ultimo 2025 og er støttet af Tuborgfondet.

”Flere undersøgelser af og indsatser mod frafaldet på erhvervsuddannelser fokuserer på forhold hos eleverne selv –fx deres socioøkonomiske baggrund eller særlige behov. I dette projekt vender vi perspektivet om og stiller skarpt på, hvordan mødet med bestemte erhvervsuddannelsers struktur og kultur påvirker eleverne. Og i sidste ende giver vi et bud på, hvad erhvervsuddannelserne kan gøre for at styrke kvaliteten og fastholde eleverne,” fortæller Natalie Blix Flagstad, der er projektleder for undersøgelsen.

Det består projektet i

I projektet kommer EVA til at følge 42 elever fra maler-, tømrer- og gastronomiuddannelserne på seks skoler og deres lærere. Eleverne bliver interviewet tre gange, når de henholdsvis starter på og afslutter GF2, og når de er startet i oplæring på hovedforløbet. Hvis eleverne falder fra undervejs, vil de også blive interviewet efter frafaldet.

”Formålet med interviewene er at undersøge, om elevernes fortællinger om sig selv og deres fag udvikler sig i takt med, at de gør sig erfaringer med uddannelsens struktur og kultur. Det vil give et unikt indblik i et erhvervsuddannelsesforløb,” siger Natalie Blix Flagstad.

Elevpanel ser frem imod undersøgelsen

Ud over elevinterviews interviewer EVA lærere og observerer undervisningen.

For at kvalificere de fund, som undersøgelsen munder ud i, er der etableret et elevpanel med repræsentanter fra EEO, Lærlinge for Bæredygtighed og fra Pigenetværk U/Nord Hillerød Tekniske Skole , ligesom der er etableret en referencegruppe med perspektiver fra både erhvervsskolesektoren og forskning.

Et af medlemmerne af elevpanelet, Frederik Thordal Pedersen fra Lærlinge for Bæredygtighed, ser frem til at være med i projektet, og han håber, at projektet vil kunne medvirke til at udvikle en branche og en uddannelseskultur, som har store potentialer:

”Erhvervsuddannelserne har et kæmpe potentiale for at kunne give endnu flere mennesker et mere meningsfuldt arbejdsliv end i dag. Mit håb er, at fx byggebranchen bliver en mere alment anerkendt vej at gå i livet.”

”Men byggebranchen er også en sektor, hvor man har savnet en anerkendelse af, at man også skal følge med tiden, og hvor man ikke har taget et opgør med en bestemt kultur. Det håber jeg, projektet her kan hjælpe med – ved at give eleverne en stemme,” siger Frederik Thordal Pedersen og påpeger, det er afgørende med elevernes egne perspektiver:

”Vi kan hjælpe med at pege på de reelle udfordringer, der er på erhvervsuddannelserne, og vi kan give praksisbaserede input til, hvad det rent faktisk vil give mening at ændre på på uddannelserne,” afrunder Frederik Thordal Pedersen.

Tuborgfondet ønsker med indsatsområde Arbejdsmarked – fra ungdomsliv til arbejdsliv at give flere unge en god start på arbejdsmarkedet og støtter aktiviteter, der giver unge mulighed for at bidrage og få vigtige erfaringer og kompetencer, der danner til et arbejdsliv. Fondet støtter projektet med 700.000 kroner.

Projektet løber frem til 2025 og vil give ny viden om, hvad der har betydning for elevernes trivsel og frafald, og bliver bl.a. formidlet i inspirationskataloger og workshopper.

Relateret indhold

Natalie Blix Flagstad
Konsulent
Ungdomsuddannelse