Artikel

Styrk sammenhængen mellem skole og praktik

09-01-2016
Artikel

Sammenhæng mellem skole og praktik er en vigtig faktor for elevernes læring. Skolerne kan styrke sammenhængen ved at lade eleverne arbejde med opgaver, der går på tværs af skole- og praktikperioder.

Sammenhæng mellem skole og praktik styrker elevernes læring. Elever får det bedste uddannelsesforløb, når lærerne ved, hvad der foregår i praktikperioderne, og når de praktikansvarlige i virksomhederne ved, hvad der foregår på skolen. Men nogle gange er det overladt til eleverne selv at skabe sammenhæng – og det koster på elevernes motivation. Det viser EVA’s evaluering af sammenhæng på erhvervsuddannelserne.

”Det er godt med praktikum, som er med til at sikre sammenhæng mellem skole og praktik. Eleverne har nu en anden tilgang til skolen end før. De vil rigtig gerne komme på skolen og lære nyt. De synes, det er spændende. De møder heller ikke fordommene, som de gjorde før, om, at skolen ikke kunne bruges til noget. Og mester bruger skolen på en anden måde.” (Citat fra evaluering af sammenhæng mellem skole og praktik (lærer, bygningsmaler)).

For mange elever er perioderne i praktikvirksomheden og arbejdet med praksisnære opgaver det, der motiverer dem til at tage en erhvervsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at det er tydeligt for eleverne, hvad fordelen er ved, at uddannelsen består af både praktikperioder og skoleperioder, der veksler med hinanden. Det at skabe en meningsfuld sammenhæng handler om at motivere eleverne til at blive på uddannelsen. Det handler også om at synliggøre undervejs over for eleverne, at uddannelsen er en helhed, og at der er nogle, der har det samlede overblik over, at eleverne lærer det, de skal, og når de kompetencemål, der gælder for uddannelsen.

Sammenhæng kræver samarbejde

Der er stor forskel på, hvordan erhvervsskolerne og de forskellige uddannelsesretninger arbejder med at skabe sammenhæng mellem skole og praktik. Kravene er også forskellige fra uddannelse til uddannelse. Men det gælder alle skoler og uddannelser, at sammenhængen kan styrkes i samarbejde med praktikvirksomhederne. På nogle skoler er der en opfattelse af, at virksomhederne ikke er interesserede i at samarbejde med skolerne. EVA’s evaluering af sammenhæng mellem skole og praktik viser dog, at mange virksomheder efterspørger tættere kontakt til skolerne. 50 % af virksomhederne vurderer, at de i høj eller nogen grad har behov for yderligere dialog med skolen om deres elevs faglige udvikling, og 55 % af virksomhederne vil gerne vide mere om, hvad eleven lærer i skoleperioden.

Opgaver på tværs

En måde at styrke sammenhængen mellem skole og praktik på er at lade eleverne løse opgaver, som går på tværs af skole og praktik, og som lader eleverne bringe deres læring fra begge arenaer i spil. De to bokse indeholder eksempler, der viser, hvordan skolen kan være i kontakt med virksomhederne ved fx at vurdere elevens arbejde i fællesskab eller formulere en opgave, som eleven kan løse i praktikvirksomheden. Det kan også handle om, at virksomhed og skole kommunikerer gennem de praktikerklæringer eller logbøger, som det faglige udvalg har udarbejdet. Den viden kan lærerne på skolen bruge, når de planlægger undervisningen.

Relateret indhold

En del af:

Oplæring

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse